Забыли пароль?


18 Mar 2019   Yeni sürüm FastCube VCL - 2.9
yeni sürüm

CubeGrid ve FilterManager'ı bağlama özelliğini geliştirdik böylece artık CubeGrid'te açılır pencere liste alanları yoluyla filtreleri yönetebileceksiniz.
XLSX dışa aktarımında, arabelliği kaldırarak bellek tüketimini ciddi şekilde iyileştirdik ve dışa aktarma işlemini hızlandırdık. Artık büyük miktarda çapraz tablo yüklemesi çok kolay.
FastCube .Net ile uyumluluğu da iyileştirdik. Bu sürümden başlayarak tüm ANSI-satırları UTF-8 olarak yazılacaktır.
Bundan böyle RAD Studio 10.3 Rio desteği olacaktır.


+ Added TfcxCube.SaveExtras to allow saving of Filters and Charts together with cube.
+ New cube format version with ansi-strings in UTF-8 format for compatibility with .Net
+ Added support for RAD Studio 10.3 Rio
+ Added TfcxSliceGrid.OnAcceptDrag event which allows to control DragDrop operations in grid
+ Added TfcxSlice.SyncronizeYFieldsWidth property which set width syncronization between axis level and field caption
+ Added SliceGrid.OnDrawItem event.
+ Changed CubeGrid header draw and added drop down with filter if FilterManager property set.
+ Changed format of all slice fields are saved in schema.
* Fixed cell height calculations for large strings
* Chaned XLSX export to reduce memory use and increase export spead for large cross-tabs
- Fixed error with cell detail
- Fixed error with Variant to Double conversion in cell highlight calculation
- Fixed error with group rename from popup menu
- Fixed error with unknown script language (.Net cube)
- Fixed error with Selection
- Fixed error with sequential loading from multiple sources (UseMultyLoad)
- Fixed error with splitting of Null date
- Fixed error with TIBBCDField in RAD Studio 10.*
- Fixed error with UpdateStyles TfcxCustomGrid.UpdatePainter
- Fixed error with loading of empty cube