product image

Szybki raport.Mono jest w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem raportującym dla mono Framework.

Features

Preview, Print, Export

Preview, Print, Export

FASTREPORT®.MONO - Preview, Print, Export

Szczegółowo...

FastReport Mono to wieloplatformowe rozwiązanie do raportowania. Można go używać z systemami Windows, Linux, Mac OS X, a także z każdym systemem operacyjnym, który obsługuje Xamarin Mono. FastReport.Mono umożliwia tworzenie niezależnych od aplikacji raportów .Net i Mono. Innymi słowy, FastReport.Mono można wykorzystywać jako samodzielne narzędzie raportujące. Przekonaj się sam:

 

  • Połącz się z dowolną bazą danych, użyj dowolnej tabeli lub twórz zapytania
  • Dodaj formularz(e) dialogowy(e) do swojego raportu, aby przed uruchomieniem raportu zdobyć niektóre parametry
  • Użyj wbudowanego skryptu do zarządzania interakcjami pomiędzy kontrolkami formularzy dialogowych oraz do skomplikowanej obsługi danych
  • Na koniec, wyświetl wynik i wydrukuj lub wyeksportuj go do wielu popularnych formatów dokumentów

 

Właściwości:

  • FastReport.Mono napisany jest w języku C# i zawiera tylko kod zarządzany. Jest kompatybilny z aplikacją Mono Framework 2.0 oraz nowszymi wersjami
  • Dostępny jest pełny kod źródłowy. FastReport.Mono można dostosować do swoich potrzeb
  • Rozsądna cena oraz polityka licencyjna
  • Rozbudowana architektura FastReport.Mono pozwala na tworzenie własnych obiektów, eksport filtrów, kreatorów oraz silników baz danych. Jeśli dostępne opcje nie są wystarczające, można zwiększyć ich ilość!
  • Niezwykle kompaktowa i naprawdę szybka aplikacja!

Porównaj międzyplatformowe Generatory raportów z Fast Reports

Zrzuty ekranu

FastReport.Mono
FastReport.Mono
FastReport.Mono
FastReport.Mono

Try it for free

FastReport Mono Absolutely for free

Related articles

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question