product image

Szybki raport.Mono jest w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem raportującym dla mono Framework.

Features

Preview, Print, Export

Preview, Print, Export

FASTREPORT®.MONO - Preview, Print, Export

Szczegółowo...

FastReport Mono to wieloplatformowe rozwiązanie do raportowania. Można go używać z systemami Windows, Linux, Mac OS X, a także z każdym systemem operacyjnym, który obsługuje Xamarin Mono. FastReport.Mono umożliwia tworzenie niezależnych od aplikacji raportów .Net i Mono. Innymi słowy, FastReport.Mono można wykorzystywać jako samodzielne narzędzie raportujące. Przekonaj się sam:

 

  • Połącz się z dowolną bazą danych, użyj dowolnej tabeli lub twórz zapytania
  • Dodaj formularz(e) dialogowy(e) do swojego raportu, aby przed uruchomieniem raportu zdobyć niektóre parametry
  • Użyj wbudowanego skryptu do zarządzania interakcjami pomiędzy kontrolkami formularzy dialogowych oraz do skomplikowanej obsługi danych
  • Na koniec, wyświetl wynik i wydrukuj lub wyeksportuj go do wielu popularnych formatów dokumentów

 

Właściwości:

  • FastReport.Mono napisany jest w języku C# i zawiera tylko kod zarządzany. Jest kompatybilny z aplikacją Mono Framework 4.0 oraz nowszymi wersjami
  • Dostępny jest pełny kod źródłowy. FastReport.Mono można dostosować do swoich potrzeb
  • Rozsądna cena oraz polityka licencyjna
  • Rozbudowana architektura FastReport.Mono pozwala na tworzenie własnych obiektów, eksport filtrów, kreatorów oraz silników baz danych. Jeśli dostępne opcje nie są wystarczające, można zwiększyć ich ilość!
  • Niezwykle kompaktowa i naprawdę szybka aplikacja!

Porównaj międzyplatformowe Generatory raportów z Fast Reports

Zrzuty ekranu

FastReport Mono
FastReport Mono
FastReport Mono
FastReport Mono
FastReport Mono
FastReport Mono
FastReport Mono
FastReport Mono
FastReport Mono
FastReport Mono

Try it for free

FastReport Mono Absolutely for free

Related articles

Udoskonalony interfejs drzewa raportów w projektancie FastReport

5 września 2021
Vladislav Yarovoy

Na prośbę użytkowników poprawiliśmy drzewa raportów i danych w projektancie FastReport .NET i Mono. Zostały dodane przyciski, które umożliwiają minimalizowanie i rozwijanie tych drzew. Zostały również dodane pola do wyszukiwania elementów drzewa. Poniższy przykład...

read more

Podłączanie do Elasticsearch

10 listopada 2021
Vladislav Yarovoy

Teraz produkty FastReport .NET, Core, Mono i OpenSource umożliwiają łączenie się z Elasticsearch. Elasticsearch to skalowalny program narzędziowy do pełnotekstowego wyszukiwania i analizy, który umożliwia przechowywanie, wyszukiwanie i analizowanie dużych ilości danych z dużą szybkością i w t...

read more

Uruchamianie aplikacji z FastReport .NET w Docker na Linuxie

17 listopada 2021
Marat Alaev

Docker to platforma programistyczna do szybkiego tworzenia, testowania i wdrażania aplikacji. Pozwala nam to na hostowanie wielu kontenerów na jednym serwerze. Kontenery odnoszą się do agregatu naszej aplikacji, jej zależności oraz obrazu. Należy pamiętać, że obraz jest szablonem, któr...

read more

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question