product image

FastReport Corporate Server jest skalowalnym serwerem dedykowanym przeznaczonym do budowania, przechowywania, edycji i wysyłania raportów dla Twojej firmy z możliwością integracji z systemami danych przedsiębiorstwa.

Features

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo

Generowanie i przechowywanie plików prywatnych. Bezpieczne logowanie, kontrola dostępu i backup danych - FastReport Corporate Server posiada wszystkie mechanizmy do bezpiecznej pracy.

Szczegółowo...
Harmonogram dokumentów

Harmonogram dokumentów

Ustaw automatyczne generowanie raportów i wybierz żądaną metodę wysyłania ich do użytkownika: do pobrania, wysłania e-mailem lub przyznania dostępu do repozytorium.

Szczegółowo...
Przechowywanie dokumentów

Przechowywanie dokumentów

Łatwe porządkowanie danych w katalogach z możliwością zapisania ich w wybranym formacie.

Szczegółowo...
Infrastruktura

Infrastruktura

Architektura oparta na klastrach Kubernetes/OpenShift pozwala na zastosowanie naszego rozwiązania w systemach korporacyjnych o dowolnej złożoności.

Szczegółowo...
Zarządzanie i kontrola

Zarządzanie i kontrola

Zarządzanie dostępem grup użytkowników do różnych funkcji z monitorowaniem aktywności w całym systemie.

Szczegółowo...
Wsparcie i asysta

Wsparcie i asysta

Asystowanie przy implementacji i wdrożeniu serwera korporacyjnego FastReport.

Szczegółowo...

FastReport Corporate Server

Przeznaczenie

 • Stwórz dedykowany klaster do generowania dokumentów o dowolnej złożoności.
 • Zintegrowanie klastra z istniejącymi systemami korporacyjnymi lub tymi, które są w trakcie opracowywania.
 • Konfiguracja dystrybucji praw dostępu do szablonów i dokumentów.
 • Zarządzaj skalowaniem klastra.
 • Kontrola funkcjonowania klastra.

Generowanie raportów i dokumentów

 • Tworzenie dokumentów w oparciu o potężny generator raportów FastReport.
 • Tworzenie układu dokumentu (szablonu) w wieloplatformowym projektancie wizualnym - możesz zmieniać wygląd dokumentu w dowolnej przeglądarce bez stałego połączenia z Internetem.
 • Wykorzystanie szablonów stworzonych wcześniej w FastReport .NET, FastReport Desktop / FastReport dla DBA.
 • Raport może zawierać dane z JSON, CSV, XML, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle.
 • Tworzenie dokumentów w najpopularniejszych formatach PDF, XLSX, DOCX, PPTX, Open Office.
 • Możliwość cyfrowego podpisywania dokumentów PDF, DOCX.
 • Obsługa kodów QR, kodów kreskowych, etykiety.
 • Wielopoziomowe grupowanie danych, stosowanie sortowania i filtrów.
 • Nieograniczone zagnieżdżanie master-detail.
 • Budowa raportów tabelarycznych, zestawień zbiorczych.
 • Wsparcie dla wykresów i geo-raportów.
 • Nieograniczone możliwości przetwarzania danych w skryptach.

FAQ

 • Tworzenie dokumentów za pomocą potężnego generatora raportów FastReport.
 • Tworzenie układu (szablonu) dokumentów w wieloplatformowym wizualnym projektancie: można zmieniać wygląd dokumentu w dowolnej przeglądarce bez stałego połączenia z Internetem.
 • Możliwość zastosowania podpisu cyfrowego dokumentów PDF.
 • Obsługa kodów QR, kodów kreskowych (liniowych i 2D), etykiet.
 • Wielopoziomowe grupowanie danych, sortowanie i filtry.
 • Nieograniczone grupowanie danych nadrzędnych i szczegółowych..
 • Generowanie raportów tabelarycznych i tabel zbiorczych.
 • Obsługa wykresów i geo-raportów.
 • Nieograniczone możliwości przetwarzania danych w skryptach.

Jeżeli używasz FastReport .NET, FastReport Desktop/FastReport for DBA, to wszystkie Twoje szablony raportów zostaną przeniesione bez utraty danych. Możliwość przenoszenia szablonów z FastReport VCL wprowadzimy w późniejszym terminie.

Raport może zawierać dane z JSON, CSV, XML, MS SQL, PostgreSQL, MySQL, Oracle.

Możesz otrzymać dokumenty w najbardziej popularnych formatach:

PDF: versions 1.5 i 1.7, PDF/A (1, 2, 3), PDF/X (3, 4);
Office: RTF, Excel 2007, Excel 97, Word 2007, PowerPoint 2007, Open Office Calc, Open Office Writer, XML, XAML, LaTeX;
Web: HTML, MHT;
Graphics: BMP, PNG, GIF, JPEG, TIFF, EMF, SVG, DXF, PPML, PostScript;
DataBase: CSV, DBF, Json;
Również: Text, ZPL, XPS.

Tak, możesz użyć harmonogramu, który może zaplanować raporty i wygodnie je dostarczać.

 • Pobrać z wygenerowanego linku;
 • Otrzymać pocztą elektroniczną;
 • Zapisać gotowy plik na dysku w chmurze, FTP.
 • Kontrola dostępu do dokumentów i szablonów;
 • Zarządzanie grupami użytkowników;
 • Uwierzytelnianie OpenAPI;
 • Mechanizmy backupu i przywracania danych online.
 • Zdalny dostęp użytkowników serwisu do szablonów i plików;
 • Zdalny dostęp do systemu administracji usługami;
 • Zdalny dostęp do systemu zarządzania klastrem;
 • Monitorowanie funkcji systemu (Prometheus, Grafana, Zabbix).
 • Pomoc przy implementacji i wdrożeniu FastReport Corporate Server;
 • Pomoc przy integracji do istniejących systemów - rozbudowa dodatkowych usług do wymiany danych;
 • Pomoc w odtworzeniu danych w przypadku awarii sprzętu i oprogramowania;
 • Pomoc w opracowaniu szablonów do tworzenia dokumentów na podstawie danych źródłowych;
 • Wsparcie FastReport Corporate Server w całym cyklu użytkowania.

Request a callback

Fill out the form and we will get in touch with you

Related articles

Poznaj FastReport Cloud - Tworzenie raportów w chmurze

25 października 2021
Andrey Begunov

FastReport Cloud jest zestawem narzędzi do tworzenia dokumentów. Usługa umożliwia generowanie raportów i dokumentów w oparciu o predefiniowane szablony przechowywane w chmurze. Wprowadzenie do FastReport Cloud FastReport Cloud jest oparty na bibliotece FastReport .NET, ...

read more

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question