product image

Z biblioteką FastReport Business Graphics można wizualizować różne dane hierarchiczne, tworzyć diagramy biznesowe do dalszej analizy i podejmowania decyzji.

Wszystko to może działać bezpośrednio w aplikacji!

Features

Połączenie

Połączenie

Połącz się z dowolnymi danymi z aplikacji, w tym z FastCube. NET

Interaktywność

Interaktywność

Gdy statyczne raporty nie wystarczą. Dołączony Wykres zapewnia doskonałą interaktywność: płynnie Przeglądaj dane

Mądre decyzje

Mądre decyzje

Pomóż firmom podejmować lepsze świadome decyzje: lepsza wizualizacja danych w glanc

Integracja

Integracja

Brakujące zagadki do infrastruktury raportów: doskonała integracja z. NET Framework report generator FastReport. NET i OLAP Pivot grid FastCube. NET

Biblioteka wizualizacji danych

FastReport Business Graphics .NET library zaprojektowany do zastosowania w aplikacjach WinForms z programem .NET Framework 4.x.

Wykres mapy drzewa

to sposób na wizualizację danych hierarchicznych w postaci prostokątów, których obszar jest proporcjonalny do wartości wyświetlanego rekordu. W prostokątach rekordów nadrzędnych są zagnieżdżone prostokąty rekordów podrzędnych. Ten wykres drzewa jest odpowiedni do porównywania kilku hierarchii w tym samym czasie.

 

Wykres Sunburst 

to - wykres podobny do słońca z rozgałęzionymi promieniami. Koło wewnątrz to węzeł główny od którego na zewnątrz odchodzą promienie. Każda wartość na wykresie zajmuje obszar, którego granice są definiowane przez kąt początkowy i kąt przeciągnięcia. Im większa wartość, którą chcesz wyświetlić na wykresie, tym większy jest kąt wyciągnięcia po ścieżce. Ten wykres jest odpowiedni do analizowania każdego poziomu hierarchii.

 

Wykres sopełkowy

przedstawia dane w oparciu o podstawie hierarchiczną metodę grupowania. Wykres sopełkowy jest łatwiejszy do odczytania, pokazując, do których obiektów hierarchii należą, a które są podrzędnymi. Duży prostokąt w góry wykresu reprezentuje węzeł główny, którego szerokość zależy od sumy węzłów podrzędnych. Węzły podrzędne są umieszczane poniżej węzłów nadrzędnych. Wykres może mieć również kilka kierunków rysowania: w dół, w górę, w lewo i w prawo. Wykres supełkowy to dobry sposób wizualizacji danych hierarchicznych. Zaletą jest to, że łatwo jest zobaczyć hierarchię, jej rozmiar i poziom na którym się znajduje. Świetnie nadaje się również do badania relacji danych.

 

Wykres Gantta

ilustruje plan pracy/harmonogram projektu. Składa się z dwóch części: lewa część ma listę zadań, a prawa część ma oś czasu z paskami, na której jest przedstawiona praca. Kolory interwałów są przydzielane zgodnie z zasobami z palety. Ten wykres pomaga rozwiązać jedno z głównych zadań planowania procesów biznesowych i pokazać pracownikom, nad czym pracować, jakie zasoby należy zastosować w procesie i z jaką prędkością wykonywać określone zadania. Korzystanie z wykresu Gantta znacznie ułatwia  zarządzanie małymi projektami.

Zrzuty ekranu

Wykres Treemap - starty statków kosmicznych w 2020 roku
Mapa drzewa - obszar kraju
Sunburst (Circular Treemap) Chart-wystrzelenie sondy w 2020 roku
Sunburst Chart (Circular Treemap)
Wykres Sunburst z losowymi danymi
Mapa Sople
Prawy wykres soplowy
Wykres Gantta

Try it for free

FastReport Business Graphics .NET Absolutely for free

Related articles

MS Word format vs. Open Document Text. Which is better?

19 października 2020
Dmitriy Fedyashov

Speaking of text editors, we immediately present coryphaeus as Microsoft Word, which for many years has occupied a pedestal among office applications. And although its first version appeared in 1986 for the IBM platform, it gained real popularity in the nineties already among Windows users. Like all...

read more

Tworzenie i wyprowadzanie kodów kreskowych ITF-14 w aplikacjach .NET

25 lutego 2021
Ekaterina Voytenko

ITF-14 (Interleaved Two of Five) to dwupasmowy kod numeryczny, znany również jako kod o wysokiej gęstości, który może kodować tylko liczby parzyste. Każdy kod kreskowy koduje liczbę nieparzystą z ciemną linią i parzystą liczbą z odstępem pomiędzy. Aby zakodować nieparzystą liczbę cyfr,...

read more

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question