product image

Z biblioteką FastReport Business Graphics można wizualizować różne dane hierarchiczne, tworzyć diagramy biznesowe do dalszej analizy i podejmowania decyzji.

Wszystko to może działać bezpośrednio w aplikacji!

Features

Połączenie

Połączenie

Połącz się z dowolnymi danymi z aplikacji, w tym z FastCube. NET

Szczegółowo...
Interaktywność

Interaktywność

Gdy statyczne raporty nie wystarczą. Dołączony Wykres zapewnia doskonałą interaktywność: płynnie Przeglądaj dane

Szczegółowo...
Mądre decyzje

Mądre decyzje

Pomóż firmom podejmować lepsze świadome decyzje: lepsza wizualizacja danych w glanc

Szczegółowo...
Integracja

Integracja

Brakujące zagadki do infrastruktury raportów: doskonała integracja z. NET Framework report generator FastReport. NET i OLAP Pivot grid FastCube. NET

Szczegółowo...

Biblioteka wizualizacji danych

FastReport Business Graphics .NET library zaprojektowany do zastosowania w aplikacjach WinForms z programem .NET Framework 4.x.

Wykres mapy drzewa

to sposób na wizualizację danych hierarchicznych w postaci prostokątów, których obszar jest proporcjonalny do wartości wyświetlanego rekordu. W prostokątach rekordów nadrzędnych są zagnieżdżone prostokąty rekordów podrzędnych. Ten wykres drzewa jest odpowiedni do porównywania kilku hierarchii w tym samym czasie.

 

Wykres Sunburst 

to - wykres podobny do słońca z rozgałęzionymi promieniami. Koło wewnątrz to węzeł główny od którego na zewnątrz odchodzą promienie. Każda wartość na wykresie zajmuje obszar, którego granice są definiowane przez kąt początkowy i kąt przeciągnięcia. Im większa wartość, którą chcesz wyświetlić na wykresie, tym większy jest kąt wyciągnięcia po ścieżce. Ten wykres jest odpowiedni do analizowania każdego poziomu hierarchii.

 

Wykres sopełkowy

przedstawia dane w oparciu o podstawie hierarchiczną metodę grupowania. Wykres sopełkowy jest łatwiejszy do odczytania, pokazując, do których obiektów hierarchii należą, a które są podrzędnymi. Duży prostokąt w góry wykresu reprezentuje węzeł główny, którego szerokość zależy od sumy węzłów podrzędnych. Węzły podrzędne są umieszczane poniżej węzłów nadrzędnych. Wykres może mieć również kilka kierunków rysowania: w dół, w górę, w lewo i w prawo. Wykres supełkowy to dobry sposób wizualizacji danych hierarchicznych. Zaletą jest to, że łatwo jest zobaczyć hierarchię, jej rozmiar i poziom na którym się znajduje. Świetnie nadaje się również do badania relacji danych.

 

Wykres Gantta

ilustruje plan pracy/harmonogram projektu. Składa się z dwóch części: lewa część ma listę zadań, a prawa część ma oś czasu z paskami, na której jest przedstawiona praca. Kolory interwałów są przydzielane zgodnie z zasobami z palety. Ten wykres pomaga rozwiązać jedno z głównych zadań planowania procesów biznesowych i pokazać pracownikom, nad czym pracować, jakie zasoby należy zastosować w procesie i z jaką prędkością wykonywać określone zadania. Korzystanie z wykresu Gantta znacznie ułatwia  zarządzanie małymi projektami.
Zrzuty ekranu

Wykres Treemap - starty statków kosmicznych w 2020 roku
Mapa drzewa - obszar kraju
Bubble Chart
Bubble Chart
Sunburst (Circular Treemap) Chart-wystrzelenie sondy w 2020 roku
Sunburst Chart (Circular Treemap)
Wykres Sunburst z losowymi danymi
Mapa Sople
Prawy wykres soplowy
Wykres Gantta

Try it for free

FastReport Business Graphics .NET Absolutely for free

Related articles

Jak używać linijki w edytorze RichText dla FastReport .NET

16 marca 2022
Vladislav Yarovoy

Do edytora RichText została dodana linijka. Umożliwia ona kontrolowanie szerokości tabulatorów oraz ustawianie wcięć przed lewym i prawym marginesem. Aby dodać ogranicznik tabulacji, należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na poziomej linijce w miejscu, w którym jest on po...

read more

Nowe właściwości i porównanie obiektów Matrix i AdvancedMatrix

23 marca 2022
German Bagaevski

Niedawno w FastReport.NET został zaimplementowany obiekt AdvancedMatrix. W tym artykule przyjrzymy się strukturze nowej matrycy, jej nowym właściwościom oraz porównamy starą i nową matrycę. Po pierwsze, przyjrzyjmy się strukturze. Składa się ona z następujących elementów: Struk...

read more

What is a Bubble Chart?

6 kwietnia 2022
Aleksandr Fediashov

FastReport Business Graphics library contains a set of classes that developers can use in their applications to visualize data and build business charts. In this article, we will explore one of such classes - the Bubble chart. It makes sense to start the Bubble chart overview by comparing it to ...

read more

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question