product image

Z biblioteką FastReport Business Graphics można wizualizować różne dane hierarchiczne, tworzyć diagramy biznesowe do dalszej analizy i podejmowania decyzji.

Wszystko to może działać bezpośrednio w aplikacji!

Skorzystaj z najpełniejszej oferty światowych ekspertów w dziedzinie prezentacji dla platformy .NET 7, .NET Core, Blazor, ASP.NET, MVC i Windows Forms oraz Mono. Uzyskaj raporty dla wielu platform i zaawansowaną grafikę biznesową dla swojej aplikacji. Chętnie staniemy się częścią Twojego globalnego zespołu!

Features

Połączenie

Połączenie

Połącz się z dowolnymi danymi z aplikacji, w tym z FastCube. NET

Szczegółowo...
Interaktywność

Interaktywność

Gdy statyczne raporty nie wystarczą. Dołączony Wykres zapewnia doskonałą interaktywność: płynnie Przeglądaj dane

Szczegółowo...
Mądre decyzje

Mądre decyzje

Pomóż firmom podejmować lepsze świadome decyzje: lepsza wizualizacja danych w glanc

Szczegółowo...
Integracja

Integracja

Brakujące zagadki do infrastruktury raportów: doskonała integracja z. NET Framework report generator FastReport. NET i OLAP Pivot grid FastCube. NET

Szczegółowo...

Biblioteka wizualizacji danych

FastReport Business Graphics .NET library zaprojektowany do zastosowania w aplikacjach WinForms z programem .NET Framework 4.x.

Wykres mapy drzewa

to sposób na wizualizację danych hierarchicznych w postaci prostokątów, których obszar jest proporcjonalny do wartości wyświetlanego rekordu. W prostokątach rekordów nadrzędnych są zagnieżdżone prostokąty rekordów podrzędnych. Ten wykres drzewa jest odpowiedni do porównywania kilku hierarchii w tym samym czasie.

 

Wykres Sunburst 

to - wykres podobny do słońca z rozgałęzionymi promieniami. Koło wewnątrz to węzeł główny od którego na zewnątrz odchodzą promienie. Każda wartość na wykresie zajmuje obszar, którego granice są definiowane przez kąt początkowy i kąt przeciągnięcia. Im większa wartość, którą chcesz wyświetlić na wykresie, tym większy jest kąt wyciągnięcia po ścieżce. Ten wykres jest odpowiedni do analizowania każdego poziomu hierarchii.

 

Wykres sopełkowy

przedstawia dane w oparciu o podstawie hierarchiczną metodę grupowania. Wykres sopełkowy jest łatwiejszy do odczytania, pokazując, do których obiektów hierarchii należą, a które są podrzędnymi. Duży prostokąt w góry wykresu reprezentuje węzeł główny, którego szerokość zależy od sumy węzłów podrzędnych. Węzły podrzędne są umieszczane poniżej węzłów nadrzędnych. Wykres może mieć również kilka kierunków rysowania: w dół, w górę, w lewo i w prawo. Wykres supełkowy to dobry sposób wizualizacji danych hierarchicznych. Zaletą jest to, że łatwo jest zobaczyć hierarchię, jej rozmiar i poziom na którym się znajduje. Świetnie nadaje się również do badania relacji danych.

 

Wykres Gantta

ilustruje plan pracy/harmonogram projektu. Składa się z dwóch części: lewa część ma listę zadań, a prawa część ma oś czasu z paskami, na której jest przedstawiona praca. Kolory interwałów są przydzielane zgodnie z zasobami z palety. Ten wykres pomaga rozwiązać jedno z głównych zadań planowania procesów biznesowych i pokazać pracownikom, nad czym pracować, jakie zasoby należy zastosować w procesie i z jaką prędkością wykonywać określone zadania. Korzystanie z wykresu Gantta znacznie ułatwia  zarządzanie małymi projektami.
Zrzuty ekranu

Wykres Treemap - starty statków kosmicznych w 2020 roku
Mapa drzewa - obszar kraju
Bubble Chart
Bubble Chart
Sunburst (Circular Treemap) Chart-wystrzelenie sondy w 2020 roku
Sunburst Chart (Circular Treemap)
Wykres Sunburst z losowymi danymi
Mapa Sople
Prawy wykres soplowy
Wykres Gantta

Try it for free

FastReport Business Graphics .NET Absolutely for free

Editions

Choose edition

Standard

 • Charts

  Treemap, Bubble, Sunburst, Icicle, Gantt
 • Custom Color Palettes

 • Interactivity support

 • Integration into any project

 • Source code

 • FastReport .NET

 • FastCube .NET

 • FastReport Mono

 • From €299

Professional

 • Charts

  Treemap, Bubble, Sunburst, Icicle, Gantt
 • Custom Color Palettes

 • Interactivity support

 • Integration into any project

 • Source code

 • FastReport .NET

 • FastCube .NET

 • FastReport Mono

 • From €399

Ultimate

 • Charts

  Treemap, Bubble, Sunburst, Icicle, Gantt
 • Custom Color Palettes

 • Interactivity support

 • Integration into any project

 • Source code

 • FastReport .NET

 • FastCube .NET

 • FastReport Mono

 • From €1499

Opinie użytkowników

Andrew Bryant

What I have been looking for for a very long time

I am a longtime user of Fast Reports and have tried my new product with charts. Surprisingly, it was not a big deal to integrate into our corporate project. For more than 5 years, we have been collecting all the documentation through FastReport .NET, and processing large arrays using OLAP FastCube .NET. And then all the data turned out to be beautifully and visually visualized. I recommend to anyone who has doubts.

Dylan Griffith

Business Graphics solved all our problems! I am one of the warehouse software developers. We needed to visualize all our product data, but we didn’t want to write such complex libraries ourselves. On open source, they also could not find a solution suitable for our project. They knew about Fast Reports, but they didn't have this library back then. And after a couple of months, it was as if this miracle was released especially for us. Now we are actively using Sunburst and Treemap charts. And I really like the idea with Gantt, but so far we are not using it. We will continue to follow the updates of this product. Good luck to the team!

Clifford Perkins

I really enjoyed building charts with FastReport. I was very pleased with the interactivity and the opportunity to feel your data. Thanks to the development team who made a very useful library!

Related articles

How to make ZUGFeRD in FastReport .NET

27 lipca 2022
Dmitriy Fedyashov

The ZUGFeRD standard was developed in Germany specifically to simplify the process of electronic invoicing. This standard allows you to exchange invoices without a preliminary agreement between the supplier and the recipient of the services or goods. In Germany, this standard extends to everywhere: ...

read more

Tworzenie złożonego raportu z wykorzystaniem Advanced Matrix w FastReport .NET

11 maja 2022
Alexey Tantzura

Ten artykuł jest kontynuacją poprzedniego, w którym przyjrzeliśmy się, jak stworzyć złożony raport. Raport stworzony w tamtym artykule stał się źródłem inspiracji dla nowego obiektu - AdvancedMatrix. Raport z poprzedniego artykułu zawierał trzy sekcje: 1) statystyki roczne;2) statyst...

read more

Raportowanie z PostgreSQL w aplikacji .NET 5 dla Debian 10

25 maja 2022
Marat Alaev

Z pewnością wielu potrzebuje rozwiązania, które będzie generować raporty dla systemów Linux, a także wspierać pracę z bazami danych typu SQL i nie tylko. My mamy takie rozwiązanie FastReport.Core. Biblioteka ta pozwala na tworzenie raportów pod różnymi dystrybucjami Linuk...

read more

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question