Forgot password?


15 maj 2019   Nowa wersja FastReport .Net - 2019.3
new version

W najnowszej wersji FastReport .Net 2019.3 dodaliśmy nowy obiekt — podpis cyfrowy, który umożliwia dodanie miejsca podpisu po wyeksportowaniu go do pliku PDF. 
Dodaliśmy również właściwość umożliwiającą wyrównywanie obrazu wewnątrz obiektu PictureObject.
Można już zmieniać czcionki w edytorze zapytań. 
Naprawiliśmy też błąd krytyczny, który prowadził do przecieku pamięci i nieskończonych pętli.

 

 

Version 2019.3
---------------
[Engine]
+ added ImageAlign property for image alignment inside PictureObject; by default, alignment is disabled
+ added a new property Config.ProcessEvents for cancel button in progress form
- fixed a bug with infinite loop in AdvancedTextRenderer when WordWrap is true and width of object less than width of one character
- fixed a bug when in some cases the TypeConverter`s were not loaded correctly
- fixed a bug causing memory leak in HtmlTextRenderer
- fixed a bug when using the KeepTogether property for a group with matrix, when in some cases the GroupHeader was placed on one page and the matrix was on another page

[Designer]

+ added an ability to change font in query editor
+ added Digital Signature object for adding empty signature field in PDF documents

[Preview]

- fixed a bug where the preparation process was hanging and the cancel button was inactive throughout the preparation

[Exports]

+ added ability to export empty signature fields for PDF documents
+ added links for images to HTML-export
- fixed a bug in CSV-export with "Data only" option when not only Data bands were exported
- fixed a bug when PDF Export did not export some SVGObject gradients to a PDF file, with the property GradientQuality = GradientQualityEnum.Image

[WebReport]

- fixed a bug with inherited reports with online designer

[.Net Core]

+ added a CoreCompat.System.Drawing reference to the script, which allows using Color, Font and some other features of System.Drawing