News

18 mar 2022

Nowa wersja FastReport Mono 2022.2

Dodano wsparcie dla interaktywności obiektu "Advanced Matrix" w WebReport: Wszystkie WebReporty (.NET Framework, .NET Core, Blazor

16 mar 2022

Nowa wersja FastReport .NET 2022.2

Fast Reports NuGet-server Niedawno uruchomiliśmy nasz własny NuGet-server - dla użytkowników repozytorium licencjonowanych produktów Fast

14 gru 2021

FastReport Online Designer 2021.4.5

Nowe obiekty Dodaliśmy nowy obiekt "Licznik radialny": Ten obiekt umożliwia wizualizację wartości. Ten licznik ma kilka typów: Okrąg Półokrąg Kwadrant Dodaliśmy