Past

18 mar 2019

Nowa wersja FastCube VCL - 2.9

Poprawiliśmy możliwość łączenia elementów CubeGrid i FilterManager tak, aby umożliwić zarządzanie filtrami za pomocą list