News

26 gru 2022

Summary and plans

The year 2022 was full of important events. Despite its unpredictability and all challenges,

18 mar 2022

Nowa wersja FastReport Mono 2022.2

Dodano wsparcie dla interaktywności obiektu "Advanced Matrix" w WebReport: Wszystkie WebReporty (.NET Framework, .NET Core, Blazor

16 mar 2022

Nowa wersja FastReport .NET 2022.2

Fast Reports NuGet-server Niedawno uruchomiliśmy nasz własny NuGet-server - dla użytkowników repozytorium licencjonowanych produktów Fast

14 gru 2021

FastReport Online Designer 2021.4.5

Nowe obiekty Dodaliśmy nowy obiekt "Licznik radialny": Ten obiekt umożliwia wizualizację wartości. Ten licznik ma kilka typów: Okrąg Półokrąg Kwadrant Dodaliśmy