Забыли пароль?


18 mrt. 2019   Nieuwe versie FastCube VCL - 2.9
nieuwe versie

We hebben de mogelijkheid verbeterd om CubeGrid en FilterManager te koppelen, zodat u filters kunt beheren via dropdowns van velden in CubeGrid
Door buffers te elimineren en het exportproces te versnellen, hebben we het geheugenverbruik aanzienlijk verbeterd voor XLSX-export. Het is nu heel gemakkelijk om zware draaitabellen te uploaden.
We hebben de compatibiliteit met FastCube .Net verbeterd. Vanaf deze versie worden alle ANSI-lijnen geschreven in UTF-8.
Vanaf nu wordt RAD Studio 10.3 Rio ondersteund.


+ Added TfcxCube.SaveExtras to allow saving of Filters and Charts together with cube.
+ New cube format version with ansi-strings in UTF-8 format for compatibility with .Net
+ Added support for RAD Studio 10.3 Rio
+ Added TfcxSliceGrid.OnAcceptDrag event which allows to control DragDrop operations in grid
+ Added TfcxSlice.SyncronizeYFieldsWidth property which set width syncronization between axis level and field caption
+ Added SliceGrid.OnDrawItem event.
+ Changed CubeGrid header draw and added drop down with filter if FilterManager property set.
+ Changed format of all slice fields are saved in schema.
* Fixed cell height calculations for large strings
* Chaned XLSX export to reduce memory use and increase export spead for large cross-tabs
- Fixed error with cell detail
- Fixed error with Variant to Double conversion in cell highlight calculation
- Fixed error with group rename from popup menu
- Fixed error with unknown script language (.Net cube)
- Fixed error with Selection
- Fixed error with sequential loading from multiple sources (UseMultyLoad)
- Fixed error with splitting of Null date
- Fixed error with TIBBCDField in RAD Studio 10.*
- Fixed error with UpdateStyles TfcxCustomGrid.UpdatePainter
- Fixed error with loading of empty cube