product image

FastQueryBuilder kullanımı kolay bir görsel SQL sorgu oluşturma aracıdır. Yerel ve istemci sunucu veritabanları ile birlikte çalışır.

Müşterilerinizin SQL olmadan veritabanı sorguları yaratmalarına olanak sağlayın!

FastQueryBuilder'i Embarcadero Delphi, C++Builder ve RAD Studio (VCL olduğu kadar, FMX - FireMonkey), Lazarus dilinde yazılan uygulamalarınızla entegre edebilirsiniz.

FastQueryBuilder, BDE'yi kullanarak yerel ve istemci sunucu veritabanları ile birlikte çalışmanızı sağlar. ADO, IBX ve FIBPlus gibi diğer veri erişim bileşenleri ile birlikte de çalışmanıza olanak tanır.

Ana özellikler:

  • Embarcadero (örneğin Borland ve CodeGear) Delphi, C++Builder 4, 5, 6, 7 ve RAD Studio 2005/2006/2007/2009/2010/XE1/XE2/XE3 FireMonkey 1 ve 2, Lazarus'u destekler

  • Kullanım ve düzenleme için sorgunun görsel bir modelini görüntüler

  • Visual Query Designer'ı uygulamanızın herhangi bir penceresine dahil etme olasılığı

  • FastQueryBuilder tasarımcı penceresinin, herhangi bir uygulama penceresine entegre edilebilmesini sağlar

  • Sorgu parametlerinin tam görsel olarak özelleştirilebilmesini sağlar

Bir veritabanını sorgulamak çok basittir: FastQueryBuilder'i açın -> bir sorgulama yapın -> sonucu görün.

Ekran

FastQueryBuilder
FastQueryBuilder
Query result table

Try it for free

FastQueryBuilder Absolutely for free

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question