product image

FastScript - to wieloplatformowy i wielojęzyczny silnik skryptów. Przeznaczony dla programistów którzy chcą dodać do swoich projektów możliwości tworzenia skryptów.

FastScript jest napisany w całości w 100% Object Pascal i można go zainstalować w Delphi 2005-X8, C++Builder 2005-XE8, Embarcadero RAD Studio 11 i Lazarus.

Maksymalna elastyczność i moc

Unikatowe możliwości FastScript - możliwość jednoczesnego wykorzystania kilku języków (obecnie - PascalScript, C++Script, JScript i BasicScript), można pisać skrypty wykorzystując ulubiony język programowania. FastScript nie wykorzystuje Microsoft Scripting Host, a dlatego może być zastosowany jak w Windows, tak i w Linux. FastScript to wieloplatformowy silnik skryptów, głównymi zaletami którego są szybkie tworzenie kodu, wygoda, bogaty wybór możliwości i znakomitą skalowalność. Zrób swoje załączniki maksymalnie elastycznymi i potężnymi z FastScript!

Możliwości:

  • obsługa OLE
  • variant masywy
  • drzewo klas i funkcji
  • redaktor kodu z podświetleniem składni i zakładek
  • wielojęzyczna architektura, która umożliwia wykorzystywać mnóstwo języków (obecnie - PascalScript, C++Script, JScript, BasicScript). Jest możliwość dodania każdego innego języka ( opis języków przechowuje się w XMLformacie)

 

 • możliwość tworzenie i wykonanie skryptów w wielu językach
 • standardowy zestaw językowy: zmienne, stałe, procedury, funkcje ze zmiennymi/stałymi/parametrami, wszystkie standardowe operatorzy i ogłoszenia (łącznie z case, try/finally/except, with), typy (cały, drobny, logiczny, symboliczny, wiersza, wielowymiarowe masywy, uniwersalny typ), klasy (z metodami, zdarzeniami, właściwościami, indeksami i właściwościami po ).
 • sprawdzenie kompatybilności typów.
 • dostęp do każdego obiektu waszego załącznika. Standardowe biblioteki dla dostępu do bazowych klas, kontrola, form i BD. Łatwo poszerzana architektura biblioteki.
 • Kompaktowość150Kb w zależności od wykorzystywanych modułów.

Souplesse et puissance.

Une procédure développée avec FastScript peut l’être dans plusieurs langages de programmation (PascalScript, C++Script, BasicScript et JScript). Cela vous permet de développer en utilisant votre langage préféré. FastScript n’utilise pas le module « Microsoft Scripting Host » aussi, peut-il être utilisé indifféremment en environnement Windows, Linux et Mac OS.

FastScript propose en large choix de fonctionnalités, inclut un outil multi-plateformes, un code exécutable performant pour une taille minimale, une grande variété d’outils et un éventail important de possibilités. Utiliser FastScript vous garantit des logiciels applicatifs souples et puissants !

Fonctionnalités.

 • Liaisons OLE et collections de « variant » supportées.

 • Une architecture multi-langages de programmation : en standard PascalScript, C++Script, BasicScript et Jscript.

 • Combinaison de scripts développés dans des langages différents. Par exemple, cohabitation d’un module développé en PascalScript avec un second développé, lui, en C++Script.

 • Possibilités habituelles aux langages de programmation : variables, constantes, fonctions (ou ensembles de fonctions) associées à des variables, des constantes ou des valeurs par défaut, tous les opérateurs standards et déclaratives (incluant si, faire, enfin, sauf, avec), les types (internal, flottant, booléen, caractère, chaîne, multi-dimensionnel, énumération, « variant ») et les classes associées à des méthodes, évènements, propriétés, indices ou curseurs et propriétés par défaut.

 • Vérification de la compatibilité des types employés.

 • Accéder à n’importe quel objet contenu dans votre logiciel applicatif. Bibliothèques standards disponibles pour disposer des classes, objets, formulaires et bases de données. Cette collection de bibliothèques peut être facilement étendue.

 • Occupation mémoire minimale : de 80 à 150 Ko en fonction des modules utilisés.Zrzuty ekranu

FastScript
FastScript
FastScript
FastScript
FastScript
FastScript
FastScript
FastScript
FastScript
FastScript

Try it for free

FastScript Absolutely for free

Opinie użytkowników

Andre Mesquita

FastScript is wonderfull! I like this scripting tool!

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question