product image

FastScript - to wieloplatformowy i wielojęzyczny silnik skryptów. Przeznaczony dla programistów którzy chcą dodać do swoich projektów możliwości tworzenia skryptów.

FastScript jest napisany w 100 procentach w Object Pascal i może być zainstalowany w Delphi 4-2009, C++Builder 4-2009 oraz Kylix 1-3.

Maksymalna elastyczność i moc

Unikatowe możliwości FastScript - możliwość jednoczesnego wykorzystania kilku języków (obecnie - PascalScript, C++Script, JScript i BasicScript), można pisać skrypty wykorzystując ulubiony język programowania. FastScript nie wykorzystuje Microsoft Scripting Host, a dlatego może być zastosowany jak w Windows, tak i w Linux. FastScript to wieloplatformowy silnik skryptów, głównymi zaletami którego są szybkie tworzenie kodu, wygoda, bogaty wybór możliwości i znakomitą skalowalność. Zrób swoje załączniki maksymalnie elastycznymi i potężnymi z FastScript!

Możliwości:

  • obsługa OLE
  • variant masywy
  • drzewo klas i funkcji
  • redaktor kodu z podświetleniem składni i zakładek
  • wielojęzyczna architektura, która umożliwia wykorzystywać mnóstwo języków (obecnie - PascalScript, C++Script, JScript, BasicScript). Jest możliwość dodania każdego innego języka ( opis języków przechowuje się w XMLformacie)

 

 • możliwość tworzenie i wykonanie skryptów w wielu językach
 • standardowy zestaw językowy: zmienne, stałe, procedury, funkcje ze zmiennymi/stałymi/parametrami, wszystkie standardowe operatorzy i ogłoszenia (łącznie z case, try/finally/except, with), typy (cały, drobny, logiczny, symboliczny, wiersza, wielowymiarowe masywy, uniwersalny typ), klasy (z metodami, zdarzeniami, właściwościami, indeksami i właściwościami po ).
 • sprawdzenie kompatybilności typów.
 • dostęp do każdego obiektu waszego załącznika. Standardowe biblioteki dla dostępu do bazowych klas, kontrola, form i BD. Łatwo poszerzana architektura biblioteki.
 • Kompaktowość150Kb w zależności od wykorzystywanych modułów.

Souplesse et puissance.

Une procédure développée avec FastScript peut l’être dans plusieurs langages de programmation (PascalScript, C++Script, BasicScript et JScript). Cela vous permet de développer en utilisant votre langage préféré. FastScript n’utilise pas le module « Microsoft Scripting Host » aussi, peut-il être utilisé indifféremment en environnement Windows, Linux et Mac OS.

FastScript propose en large choix de fonctionnalités, inclut un outil multi-plateformes, un code exécutable performant pour une taille minimale, une grande variété d’outils et un éventail important de possibilités. Utiliser FastScript vous garantit des logiciels applicatifs souples et puissants !

Fonctionnalités.

 • Liaisons OLE et collections de « variant » supportées.

 • Une architecture multi-langages de programmation : en standard PascalScript, C++Script, BasicScript et Jscript.

 • Combinaison de scripts développés dans des langages différents. Par exemple, cohabitation d’un module développé en PascalScript avec un second développé, lui, en C++Script.

 • Possibilités habituelles aux langages de programmation : variables, constantes, fonctions (ou ensembles de fonctions) associées à des variables, des constantes ou des valeurs par défaut, tous les opérateurs standards et déclaratives (incluant si, faire, enfin, sauf, avec), les types (internal, flottant, booléen, caractère, chaîne, multi-dimensionnel, énumération, « variant ») et les classes associées à des méthodes, évènements, propriétés, indices ou curseurs et propriétés par défaut.

 • Vérification de la compatibilité des types employés.

 • Accéder à n’importe quel objet contenu dans votre logiciel applicatif. Bibliothèques standards disponibles pour disposer des classes, objets, formulaires et bases de données. Cette collection de bibliothèques peut être facilement étendue.

 • Occupation mémoire minimale : de 80 à 150 Ko en fonction des modules utilisés.Zrzuty ekranu

FastScript
FastScript
FastScript
FastScript
FastScript
FastScript
FastScript

Try it for free

FastScript Absolutely for free

Opinie użytkowników

Andre Mesquita

FastScript is wonderfull! I like this scripting tool!

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question