product image

Bezpłatne narzędzie do przeglądania i drukowania plików fp3 i fpx

Otwieraj, przeglądaj i drukuj pliki fp3 i fpx

FastReport Viewer – darmowe narzędzie do przeglądania i drukowania plików fp3 i fpx, zawierające przygotowany dokument FastReport.

Obsługuje wszystkie nowoczesne formaty, takie jak .fp3 (zarówno FastReport 5 VCL, jak i FastReport FMX 2), .fpx (FastReport .NET).

FastReport Viewer automatycznie identyfikuje wersję pliku .fp3 pomiędzy VCL/FMX i uruchamia odpowiednią przeglądarkę.

Działa na systemach Windows, MacOS i Linux.

 
 

 fastreport fmx viewer chart

Zrzuty ekranu

FastReport Viewer
FastReport Viewer
FastReport Viewer
FastReport Viewer
FastReport Viewer
FastReport Viewer
FastReport Viewer
FastReport Viewer
FastReport Viewer
FastReport Viewer

Try it for free

FastReport Viewer Absolutely for free

Related articles

Jak używać linijki w edytorze RichText dla FastReport .NET

16 marca 2022
Vladislav Yarovoy

Do edytora RichText została dodana linijka. Umożliwia ona kontrolowanie szerokości tabulatorów oraz ustawianie wcięć przed lewym i prawym marginesem. Aby dodać ogranicznik tabulacji, należy dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy na poziomej linijce w miejscu, w którym jest on po...

read more

Nowe właściwości i porównanie obiektów Matrix i AdvancedMatrix

23 marca 2022
German Bagaevski

Niedawno w FastReport.NET został zaimplementowany obiekt AdvancedMatrix. W tym artykule przyjrzymy się strukturze nowej matrycy, jej nowym właściwościom oraz porównamy starą i nową matrycę. Po pierwsze, przyjrzyjmy się strukturze. Składa się ona z następujących elementów: Struk...

read more

What is a Bubble Chart?

6 kwietnia 2022
Aleksandr Fediashov

FastReport Business Graphics library contains a set of classes that developers can use in their applications to visualize data and build business charts. In this article, we will explore one of such classes - the Bubble chart. It makes sense to start the Bubble chart overview by comparing it to ...

read more

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question