product image

FASTQUERY BUILDER - wizualny twórca zapytań do baz danych

FastQueryBuilder umożliwia tworzenie złożonej kwerendy na bazie kilku tabel bez konieczności znajomości języka SQL!

Mogą Państwo używać FastQueryBuilder we własnych aplikacjach napisanych w środowisku Borland Delphi lub Borland C++Builder, w celu stworzenia nieskomplikowanego generatora SQL.

FQB pozwala pracować z lokalnymi i bazami danych klient-serwer, używając BDE. Istnieje również możliwość pracy za pomocą innych ścieżek dostępu: ADO, IBX, FIBPlus.

Podstawowe właściwości:

  • Obsługa Borland Delphi 4, 5, 6, 7, 2005 i C++ Builder 4, 5, 6
  • Zachowanie wizualnego modelu zapytania w celu ponownego wykorzystania i korekty
  • Możliwość utworzenia dowolnego okna projektanta zapytań.
  • Wbudowanie projektanta do każdego okna aplikacji
  • Całkowicie wizualne ustawienie parametrów zapytań.

Zrzuty ekranu

FastQueryBuilder
FastQueryBuilder
FastQueryBuilder

Try it for free

FastQueryBuilder Absolutely for free

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question