product image

FASTQUERY BUILDER - wizualny twórca zapytań do baz danych

FastQueryBuilder umożliwia tworzenie złożonej kwerendy na bazie kilku tabel bez konieczności znajomości języka SQL!

Mogą Państwo używać FastQueryBuilder we własnych aplikacjach napisanych w środowisku Borland Delphi lub Borland C++Builder, w celu stworzenia nieskomplikowanego generatora SQL.

FQB pozwala pracować z lokalnymi i bazami danych klient-serwer, używając BDE. Istnieje również możliwość pracy za pomocą innych ścieżek dostępu: ADO, IBX, FIBPlus.

Podstawowe właściwości:

  • Obsługa Borland Delphi 4, 5, 6, 7, 2005 i C++ Builder 4, 5, 6
  • Zachowanie wizualnego modelu zapytania w celu ponownego wykorzystania i korekty
  • Możliwość utworzenia dowolnego okna projektanta zapytań.
  • Wbudowanie projektanta do każdego okna aplikacji
  • Całkowicie wizualne ustawienie parametrów zapytań.

Zrzuty ekranu

FastQueryBuilder
FastQueryBuilder
FastQueryBuilder

Download for free

FastQueryBuilder Absolutely for free

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question