product image

FastCube umożliwia analizowanie danych i tworzenie tabel podsumowujących (plastry danych), a także tworzenie różnych raportów i wykresów zarówno łatwo, jak i natychmiast. To poręczne narzędzie do efektywnej analizy macierzy danych.

Skorzystaj z najpełniejszej oferty światowych ekspertów w dziedzinie prezentacji dla platformy .NET 7, .NET Core, Blazor, ASP.NET, MVC i Windows Forms oraz Mono. Uzyskaj raporty dla wielu platform i zaawansowaną grafikę biznesową dla swojej aplikacji. Chętnie staniemy się częścią Twojego globalnego zespołu!

FastCube .Net to narzędzie do efektywnej analizy danych

FastCube umożliwia analizę danych i tworzenie tabel podsumowujących (wycinki danych), a także łatwe i szybkie tworzenie różnorodnych raportów i wykresów. Jest to poręczne narzędzie do efektywnej analizy danych.

FastCube to zestaw komponentów OLAP Desktop.

ONLINE DEMO  Projekt na Knockout.js 

 

Obsługuje .NET Framework 4.7.2 i jest kompatybilny z FastCube VCL.

 • Komponenty FastCube mogą być wbudowane w interfejs aplikacji hosta
 • Użytkownicy końcowi FastCube nie muszą posiadać dużych umiejętności w zakresie programowania, aby tworzyć raporty
 • FastCube to zestaw komponentów OLAP Desktop dla Visual Studio
 • Natychmiastowe pobieranie i obsługa danych
 • Gotowe szablony dla tabel podsumowujących. Można uniemożliwić użytkownikom modyfikowanie schematów
 • Wszystkie ustawienia FastCube mogą być dostępne zarówno programowo, jak i przez użytkownika końcowego
 • Dane FastCube można zapisywać w dowolnym formacie, kompatybilnym z FastCube VCL

Kluczowe właściwości:

 • Natychmiastowe tworzenie wycinków danych. Schematy źródeł danych lub zapytania SQL
 • Wszystkie podstawowe operacje statystyczne (liczba, suma, minimum, maksimum, średnia, wariancja itp.)
 • Funkcje specjalne (liczba wartości unikalnych, pierwsza wartość, lista wartości unikalnych)
 • Zależne filtry (uwzględniające aktualny zbiór danych)
 • Filtry dla wartości mierzonych
 • Automatyczny układ elementów składowych daty i czasu
 • Nieograniczona liczba wskaźników w tabeli podsumowującej
 • Możliwość umieszczenia danych w kolumnach lub wierszach tabeli, jak również na dowolnym poziomie pomiarów
 • Obliczone dane (w oparciu o FastScript)
 • Obliczone filtry dla danych liczbowych przy użyciu formatowania wyjściowego
 • Obliczone filtry dla wartości przy obliczaniu danych (na podstawie FastScript)
 • Sterowanie wyświetlaniem danych liczbowych przy użyciu formatowania wyjściowego
 • Wyświetlanie danych liczbowych w postaci wartości lub procentu (w wierszu, kolumnie, grupie lub tabeli ogółem)
 • Możliwość wykorzystania danych typu data, godzina i wiersz (Date, Time, Row)
 • Warunkowe wyróżnienie wartości komórki w wycinkach (w bloku)
 • Możliwość zminimalizowania pomiarów jako całości lub oddzielnych wartości
 • Możliwość kontrolowania wyświetlania sum
 • Kontrola sortowania osi (według wartości pomiarowej lub danych)
 • Kontrola każdego poziomu sortowania pomiarów (linii sortowania)
 • Zapisywanie szablonów (schematów) i samych danych do wykorzystania w przyszłości
 • Eksportowanie komórek FastCube do Excela, Word, HTML itd.
 • Kopiowanie wyróżnionego bloku do schowka
 • Przeglądanie i eksportowanie danych komórek
 • Eksport kostki/kostki danych do formatów XML: XML do analizy, xml-msdata, ms rowset lub DataPacket
 • Drukowanie za pomocą FastReport.Net
 • Tworzenie wykresów za pomocą MsCHart

Zrzuty ekranu

FastCube .NET
FastCube .NET
FastCube .NET
FastCube .NET
FastCube .NET
FastCube .NET
FastCube .NET
FastCube .NET
FastCube .NET
FastCube .NET
FastCube .NET

Try it for free

FastCube .NET Absolutely for free

Editions

Choose edition

Standard

 • Relational database given as data source

 • Saved cube as data source

 • Ability to convert data type in boot process

 • Hide zero rows / columns

 • Export to Excel, HTML

 • Copy selected cells to clipboard

 • Source Code

 • Cross-platform cube

  .NET 4-5, ASP .NET Core, Mono Support
 • Complete reporting infrastructure

 • From €199

Professional

 • Relational database given as data source

 • Saved cube as data source

 • Ability to convert data type in boot process

 • Hide zero rows / columns

 • Export to Excel, HTML

 • Copy selected cells to clipboard

 • Source Code

 • Cross-platform cube

  .NET 4-5, ASP .NET Core, Mono Support
 • Complete reporting infrastructure

 • From €399

FastReport .NET Ultimate

 • Relational database given as data source

 • Saved cube as data source

 • Ability to convert data type in boot process

 • Hide zero rows / columns

 • Export to Excel, HTML

 • Copy selected cells to clipboard

 • Source Code

 • Cross-platform cube

  .NET 4-5, ASP .NET Core, Mono Support
 • Complete reporting infrastructure

 • From €1499

Opinie użytkowników

Karel Janecek

FastReport and FastCube - an essential equipment of every programmer I clearly remember year 2007 when I decided to switch from unusable (at that time) and obsolete QuickReport to FastReport - if my memory serves me well, that was version 3. I still have certain moments as for studying the documentation in my mind, it was during my holiday in Tunisia, where I ran through concerned books. Fortunately, thanks to very detailed and comprehensive documentation, the migration of my existing forms to FR was straightforward and easy. Consequently, I equipped all our database apps with FastCube analysis as well (FC collaborates with FR very widely and well) - this step can be considered as a certain milestone in the development of our apps because we started educating our users how to obtain user-defined reports, analysis, cross-tables or charts with a minimum effort and few mouse clicks. Many of our customers appreciate these tools and simply can't imagine their daily working routine without them. As a matter of fact, FR and FC are an integral part of all of our solutions. Either for simple reports or very complicated tabular sheets, FR+FC combination is reliable and purposeful solution. Here are some examples of using these splendid components: - annual reports from hunting statistics across the Czech republic (gathered from very large tables quickly) - detailed analysis of traffic offences based on weekly, monthly or yearly view - detailed balance sheet as for clients of custody, children's or retirement home - very complex reports with images and/or barcodes - at the end, I cannot forget using FR+FC in our company's CRM software, especially for invoicing with QR payment Finally, FR and FC are the products that save time, add productivity and efficiency and simplify any reporting process thanks to clear and simple logic. Thank you for such software precious.

Related articles

Jak wykorzystać FastCube .NET w aplikacji SPA Knockout.js

21 lipca 2021
German Bagaevski

Aby wyprowadzić kostkę danych, stworzymy aplikację SPA za pomocą Knockout.js (biblioteka do tworzenia aplikacji webowych). Z pomocą tej biblioteki będziemy mogli wykorzystać TypeScript dla części frontendowej naszej aplikacji, a także ASP.NET Core MVC dla części backendowej. Dzięki niej będziemy mog...

read more

Jak używać FastCube.NET w aplikacji React

1 października 2021
Dmitriy Fedyashov

UPD: Aktualne do wersji FastReport .NET 2022.2. Pakiety licencyjne są teraz dostępne na naszym Server NuGet Biblioteka ReactJs znalazła szerokie zastosowanie w tworzeniu aplikacji internetowych typu single-page. Wcześniej przyjrzeliśmy się, jak wyświetlać raporty i projektant raportów online...

read more

Jak używać filtrów i opcji grupowania w FastCube VCL

6 października 2021
Dmitriy Fedyashov

Filtrowanie danych jest niezbędne w pracy z informacją. Trudno sobie wyobrazić narzędzia analityczne bez tej opcji. Najczęściej filtry i sortowanie wykorzystywane są do: szybkiego dostęp do danych; zapewnienia przejrzystości danych; wygodnej edycji danych; strukturyzacji informacji. Ab...

read more

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question