product image

FastCube umożliwia analizowanie danych i tworzenie tabel podsumowujących (plastry danych), a także tworzenie różnych raportów i wykresów zarówno łatwo, jak i natychmiast. To poręczne narzędzie do efektywnej analizy macierzy danych.

FastCube .Net to narzędzie do efektywnej analizy danych

FastCube umożliwia analizę danych i tworzenie tabel podsumowujących (wycinki danych), a także łatwe i szybkie tworzenie różnorodnych raportów i wykresów. Jest to poręczne narzędzie do efektywnej analizy danych.

FastCube to zestaw komponentów OLAP Desktop.

Obsługuje .Net Framework 4 i jest kompatybilny z FastCube 2 VCL.

 • Komponenty FastCube mogą być wbudowane w interfejs aplikacji hosta
 • Użytkownicy końcowi FastCube nie muszą posiadać dużych umiejętności w zakresie programowania, aby tworzyć raporty
 • FastCube to zestaw komponentów OLAP Desktop dla Visual Studio
 • Natychmiastowe pobieranie i obsługa danych
 • Gotowe szablony dla tabel podsumowujących. Można uniemożliwić użytkownikom modyfikowanie schematów
 • Wszystkie ustawienia FastCube mogą być dostępne zarówno programowo, jak i przez użytkownika końcowego
 • Dane FastCube można zapisywać w dowolnym formacie, kompatybilnym z FastCube VCL

Kluczowe właściwości:

 • Natychmiastowe tworzenie wycinków danych. Schematy źródeł danych lub zapytania SQL
 • Wszystkie podstawowe operacje statystyczne (liczba, suma, minimum, maksimum, średnia, wariancja itp.)
 • Funkcje specjalne (liczba wartości unikalnych, pierwsza wartość, lista wartości unikalnych)
 • Zależne filtry (uwzględniające aktualny zbiór danych)
 • Filtry dla wartości mierzonych
 • Automatyczny układ elementów składowych daty i czasu
 • Nieograniczona liczba wskaźników w tabeli podsumowującej
 • Możliwość umieszczenia danych w kolumnach lub wierszach tabeli, jak również na dowolnym poziomie pomiarów
 • Obliczone dane (w oparciu o FastScript)
 • Obliczone filtry dla danych liczbowych przy użyciu formatowania wyjściowego
 • Obliczone filtry dla wartości przy obliczaniu danych (na podstawie FastScript)
 • Sterowanie wyświetlaniem danych liczbowych przy użyciu formatowania wyjściowego
 • Wyświetlanie danych liczbowych w postaci wartości lub procentu (w wierszu, kolumnie, grupie lub tabeli ogółem)
 • Możliwość wykorzystania danych typu data, godzina i wiersz (Date, Time, Row)
 • Warunkowe wyróżnienie wartości komórki w wycinkach (w bloku)
 • Możliwość zminimalizowania pomiarów jako całości lub oddzielnych wartości
 • Możliwość kontrolowania wyświetlania sum
 • Kontrola sortowania osi (według wartości pomiarowej lub danych)
 • Kontrola każdego poziomu sortowania pomiarów (linii sortowania)
 • Zapisywanie szablonów (schematów) i samych danych do wykorzystania w przyszłości
 • Eksportowanie komórek FastCube do Excela, Word, HTML itd.
 • Kopiowanie wyróżnionego bloku do schowka
 • Przeglądanie i eksportowanie danych komórek
 • Eksport kostki/kostki danych do formatów XML: XML do analizy, xml-msdata, ms rowset lub DataPacket
 • Drukowanie za pomocą FastReport.Net
 • Tworzenie wykresów za pomocą MsCHart

Zrzuty ekranu

FastCube.Net
FastCube.Net
FastCube.Net

Try it for free

FastCube .NET Absolutely for free

Related articles

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question