product image

FastCube FMX umożliwia analizowanie danych i budowanie tabel podsumowujących (warstw danych), a także proste i szybkie tworzenie różnorodnych raportów i wykresów

FastCube FMX to narzędzie do efektywnej analizy danych

FastCube umożliwia analizowanie danych i budowanie tabel podsumowujących (wycinki danych), a także proste i szybkie tworzenie różnorodnych raportów i wykresów. Jest to poręczne narzędzie do efektywnej analizy danych.

FastCube FMX is a set of OLAP Desktop components. It supports Embarcadero Delphi XE4-XE7, C++Builder XE4-XE7, RAD Studio XE4, Embarcadero RAD Studio 10 Seattle, Embarcadero RAD Studio 10.1 Berlin, Embarcadero RAD Studio 10.2 Tokyo, Embarcadero RAD Studio 10.3 Rio, Embarcadero RAD Studio 10.4 Sydney, Embarcadero Rad Studio 11 Alexandria and higher. You can integrate it to applications for MS Windows and Apple Mac OS X

 • Komponenty FastCube FMX mogą być wbudowane w interfejs aplikacji hosta
 • Użytkownicy końcowi FastCube FMX nie muszą posiadać dużych umiejętności w zakresie programowania, aby tworzyć raporty
 • FastCube FMX to zestaw komponentów OLAP Desktop dla Delphi/C++Builder/Lazarus
 • Połączenie z bazami danych może odbywać się nie tylko poprzez standardowe komponenty ADO lub BDE, ale również poprzez dowolny komponent oparty na TDataSet
 • Natychmiastowe pobieranie i obsługa danych
 • Gotowe szablony dla tabel podsumowujących. Można uniemożliwić użytkownikom modyfikowanie schematów
 • Wszystkie ustawienia FastCube mogą być dostępne zarówno programowo, jak i przez użytkownika końcowego
 • Dane FastCube można zapisywać w formacie kompaktowym w celu wymiany i przechowywania danych

Kluczowe właściwości:

 • Natychmiastowe tworzenie wycinków danych. Schematy źródeł danych lub zapytania SQL
 • Wszystkie podstawowe operacje statystyczne (liczba, suma, minimum, maksimum, średnia, wariancja itp.)
 • Funkcje specjalne (liczba wartości unikalnych, pierwsza wartość, lista wartości unikalnych)
 • Filtry dla wartości mierzonych
 • Automatyczny układ elementów składowych daty i czasu
 • Nieograniczona liczba wskaźników w tabeli podsumowującej
 • Możliwość umieszczenia danych w kolumnach lub wierszach tabeli, jak również na dowolnym poziomie pomiarów
 • Obliczone dane (w oparciu o FastScript)
 • Obliczone filtry dla danych liczbowych przy użyciu formatowania wyjściowego
 • Obliczone filtry dla wartości przy obliczaniu danych (na podstawie FastScript)
 • Sterowanie wyświetlaniem danych liczbowych przy użyciu formatowania wyjściowego
 • Wyświetlanie danych liczbowych w postaci wartości lub procentu (w wierszu, kolumnie, grupie lub tabeli ogółem)
 • Możliwość wykorzystania danych typu data, godzina i wiersz (Date, Time, Row)
 • Warunkowe wyróżnienie wartości komórki w wycinkach (w bloku)
 • Możliwość zminimalizowania pomiarów jako całości lub oddzielnych wartości
 • Możliwość kontrolowania wyświetlania sum
 • Kontrola sortowania osi (według wartości pomiarowej lub danych)
 • Kontrola każdego poziomu sortowania pomiarów (linii sortowania)
 • Zapisywanie szablonów (schematów) i samych danych do wykorzystania w przyszłości
 • Eksportowanie komórek FastCube do Excela, Word lub HTML
 • Kopiowanie wyróżnionego bloku do schowka
 • Przeglądanie i eksportowanie danych komórek
 • Eksport kostki/kostki danych do formatów XML: XML do analizy, xml-msdata, ms rowset lub DataPacket
 • Drukowanie za pomocą FastReport
 • Tworzenie wykresów za pomocą TeeChart dla FireMonkey

 

 

Porównaj możliwości FastCube VCL oraz FastCube FMX i wybierz coś dla siebie!

Zrzuty ekranu

FastCube FMX
FastCube FMX
FastCube FMX
FastCube FMX
FastCube FMX
FastCube FMX

Try it for free

FastCube FMX Absolutely for free

Related articles

Jak używać FastCube.NET w aplikacji React

1 października 2021
Dmitriy Fedyashov

UPD: Aktualne do wersji FastReport .NET 2022.2. Pakiety licencyjne są teraz dostępne na naszym Server NuGet Biblioteka ReactJs znalazła szerokie zastosowanie w tworzeniu aplikacji internetowych typu single-page. Wcześniej przyjrzeliśmy się, jak wyświetlać raporty i projektant raportów online...

read more

Raport z dwoma poziomami danych (master-detail) w Delphi/Lazarusie na przykładzie FastReport VCL / FMX

15 października 2021
Michael Philippenko

W tym artykule chciałbym opowiedzieć Ci o tak potężnej funkcji FastReportu jak "raporty wielopoziomowe" - możesz porównać jego strukturę do drzewa "trzon, grubsze gałęzie z których wyrastają cieńsze i tak dalej aż do liści" lub do struktury przedsiębiorstwa "Działy, pododziały, prac...

read more

Jak używać filtrów i opcji grupowania w FastCube VCL

6 października 2021
Dmitriy Fedyashov

Filtrowanie danych jest niezbędne w pracy z informacją. Trudno sobie wyobrazić narzędzia analityczne bez tej opcji. Najczęściej filtry i sortowanie wykorzystywane są do: szybkiego dostęp do danych; zapewnienia przejrzystości danych; wygodnej edycji danych; strukturyzacji informacji. Ab...

read more

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question