Forgot password?

Oficjalne wydanie FastReport VCL 6!

18 marca 2018

FastReport VCL 6 to najnowszej generacji biblioteka do tworzenia raportów w Delphi!


Co nowego w FastReport VCL 6?

 

 1. Ulepszony silnik raportu rozszerza możliwości edycji i interaktywności. Obiekty raportu można wybierać i edytować bezpośrednio nawet z podglądu
  Przetwarzanie końcowe wyrażeń i przetwarzanie nowych duplikatów.
 2. Transport filtrów wejścia/wyjścia: teraz możesz zapisywać swoje raporty do różnych magazynów-chmur: DropBox, OneDrive, Box.com, Google Drive lub wysyłać je mailowo.
 3. Nowe obiekty raportu:
  • Obiekt tabeli – do nadzwyczaj łatwego tworzenia i edycji raportów tabelarycznych
  • Obiekt mapy obsługujący OSM, ESRI i GPX
  • Obiekt miernika
  • Nowe kody kreskowe: Azteс, MaxiCode i liniowy USPS
 4. Ulepszony eksport filtrów do PDF, SVG, HTML5 umożliwia przetwarzanie skomplikowanych obiektów, jak tekst sformatowany, diagramy, mapy i eksportować je bezpośrednio jako format wektorowy/tekstowy.
 5. I oczywiście ulepszono też projektant raportów:
  • Ulepszone linie prowadnic umożliwiają przemieszczanie i zmianę rozmiarów obiektów zadokowanych.
  • Rozszerzony debuger skryptów
  • Ulepszone wykonywanie kodu
  • Kopiowanie i wklejanie nie tylko obiektów raportu, lecz też ich zawartości
  • Włączenie i wyłączenia szybkich edytorów

 

Fixes and improvements during beta

----------------------------
+ Added Cellular Text object
+ Added TfrxPageControl.OnChanging event
+ Added new Interactive map layer (it possible to draw on map layer)
+ Added ability to copy/paste table's rows/columns
+ Added events for PageControl component
+ Added Object selection in report preview (Hold Shift and mouse click + move. Use PreviewOptions.Buttons to turn it off)
+ Added New copy/paste editors (it's possible to copy content of objects)
+ Added TfrxPageControl.HotTrack property
+ Added Band.AlignChildren in script Rtti
+ Added Rtti module for Table object (and example how to use it)
+ Added TfrxPageControl for dialog form
+ Added Gauge control for dialog form
- Added IO packages to recompile.exe
- Improved export of Table and CellularText objects
- Improved compatibility with components designed for FR5 (like FastCube report components)
- Improved vector export engine
- Guidelines now works with table rows/columns
- Optimized Table object XML serialization
- InPlace editors now stores state in system Registry
- Fixed codepage in TfrxRichView under Windows 10
- Fixed resorces in export dialogs
- Fixed Height calculation of TfrxMemoView with vertical font rotation
- Fixed DropDown inplace editor
- Fixed copy/paste codepage for Table object
- Fixed copy/paste of whole Table object
- Added missing text resources
- Fixed problem with wrong text wrap in PDF export (in some cases)
- Fixed problem with "tight" text in PDF export (symbols overlap each other)
- Fixed problem with AutoWidth and Preview
- Fixed Error message after closing IDE
- Fixed compatibility with C++Builder
- Fixed IO filters issue
- Removed unused Options from "Options dialog"
- Several visual improvements of Designer and Preview UI
- Added missing icons for TfrxComponent's
- Fixed Horizontal and Vertial text align in SVG and HTML5 exports
- Fixed missing IOTransport package for Delphi 2010
- Fixed bug with TfrxMemoView.Unerlines
- Fixed AV in the PDF export
- Fixed MirrorMargins in PDF export
- Fixed missing resources for some languages
- Fixed preview save dialog without Transport filters
- Fixed compressed report
- Fixed text kerning in PDF export
- Fixed duplicated field in TfrxDBDataSet
- Fixed issue with Table object in some exports filters
- Fixed compatibility with old E-mail export filter (better to use new Transports)
- Fixed Interactive maps with detailed report
- Fixed problem with map editor (adjust maps to wrong layers)
- Fixed missing default string resources
- Fixed error in Code Completion thread when using fsGlobalUnit
- Fixed Break points saving in file
- Fixed container dialog controls behavior in report designer workspace
- Fixed save to file IOTransport registration
- Fixed IOTransport network path
- Fixed several issues with TfrxPageControl
- Moved some fixes and improvements from Fast Report 5 branch
- Fixed InPlace data editor