Forgot password?

Nowa wersja FastReport FMX

28 grudnia 2016

W bieżącej publikacji rzetelnie zoptymalizowaliśmy FastReport FMX, zwłaszcza na Mac OS!

Usprawniliśmy wszystko, od rdzenia raportu do renderowania tekstu na ekranie.

W nowej wersji okno podglądu używa podwójnego buforowania i odświeża tylko nowy region strony, dzięki czemu podgląd raportu działa płynniej podczas przewijania stron raportu. Zaczynając od XE7, tekst wyjściowy obiektów raportu jest wykonywany za pomocą metod FastReport FMX, pomijając standardowy tekst wyjściowy. Takie podejście pozwala dziesięciokrotnie przyśpieszyć renderowanie tekstu dzięki buforowaniu czcionki!

Zmieniono też rdzeń raportu. W celu przyśpieszenia porównania tekstu zaimportowaliśmy nową funkcję z biblioteki Carbon, co zmniejsza czas sporządzenia raportu na Mac OS. Zmiany dotknęły też obliczeń obiektów raportu: teraz mechanizm raportu oblicza wszystkie rozmiary z buforowaniem czcionki.

Zmieniono mechanizm dzielenia obiektów, aby konteksty D2D i GDIP nadawały się do obliczenia rozmiarów obiektów.

---------------

+ New double buffered preview. It draws only objects which appear on screen (increase preview performance)
+ New native text rendering with font caching starts with XE7 significant increase all text rendering and calculation
* Improved rendering behavior to minimize differences between GDIP and D2D contexts (when report calculates sizes with one context and print with another)
* Optimized rendering of report designer controls (Inspector, workspace, Rulers)
* Optimization in the report engine
* Improved split mechanism
+ Added new faster text comparison from Carbon framework for Mac OS
+ Added LineSpacing support for PDF export
- Changes Width and Height calculation for report objects
- Bitmap preview cache is optional now (use PreviewOptions.PagesInPictureCache)
- Fixed FireDac rtti module
- Fixed Alias editor for RAD Studio Berlin
- Fixed background image in HTML export
- Fixed incorrect frames draw for report object
- Fixed JPEG images export
- Fixed bug with unlimited pages when preview doesn't show pages
- Fixed visual behavior of few object editors
- Fixed PDF export memory leaks
- Fixed TfrxSysMemoView editor
- Fixed report inheritance from report template in the designer