product image

Użyj Fast Converter FP3 do konwersji pojedynczego pliku lub zawartości wybranego folderu z obsługą opcji nestingu. Produkt zapewnia wsparcie zarówno w linii poleceń, jak i interaktywnie. Możesz wykonać masową konwersję dokumentów FastReport VCL do popularnych formatów.

Features

Konwersja masowa

Konwersja masowa

Zbiorowa konwersja kilku wygenerowanych raportów (jeden plik lub zawartość folderu) do wybranego formatu.

Szczegółowo...
Wiele formatów wyjściowych

Wiele formatów wyjściowych

Konwertuj swoje raporty fp3 do najpopularniejszych formatów danych: PDF, Office, Web, Graphics.

Szczegółowo...

FastConverter .FP3

Obsługiwane formaty wyjściowe:  

PDF: 1.4, 1.5, 1.6 and 1.7, PDF/A (1, 2, 3);
Office: RTF, Excel 2007, Excel 97, Word 2007, PowerPoint 2007, Open Office Calc, Open Office Writer, XML;
Web: HTML;
Graphics: BMP, PNG, GIF, JPEG, TIFF, EMF, SVG;
Również: Text, CSV.

Dodatkowo można utworzyć plik PDF wysyłając gotowy raport do drukarki PDF. Jej nazwę wpisuje się w parametrze PDF Printer Name w pliku konfiguracyjnym settings.ini.

Działanie:

  • Plik lub folder źródłowy, z którego zostaną pobrane informacje, jest wyświetlany w linii Plik źródłowy.
  • Ścieżka do pliku wynikowego lub folderu znajduje się w linii Plik docelowy.
  • Opcja Konwertuj umożliwia wybór trybu konwersji (plik/folder).
  • Format wyjściowy to format, do którego dane wyjściowe zostaną wyeksportowane w postaci pliku lub folderu.
  • Pole wyboru umożliwia wyświetlenie precyzyjnego dostrojenia filtrów eksportu. Ustawienia zostaną zapisane do następnego użycia.
  • Tworzenie nowego pliku co N stron.
  • Wiersz poleceń z parametrami linii poleceń może być wywołany przez polecenie Export_fp3.exe/help.

Zrzuty ekranu

FastConverter .FP3
FastConverter .FP3
FastConverter .FP3

Try it for free

FastConverter .FP3 Absolutely for free

Related articles

Jak dodać kod QR EPC do faktury z poziomu Delphi i Lazarusa

29 marca 2022
Den Zubov

Standaryzacja systemów płatności skutkuje nie tylko powstaniem nowych standardów, ale także nowych dokumentów zbudowanych na tych standardach. System raportowania powinien oferować swoim użytkownikom szybki i wygodny sposób tworzenia tego typu standardowych dokument&oacut...

read more

How to remove object intersection in FastReport VCL

29 marca 2022
Den Zubov

In the new version of FastReport VCL 2022.2, we have added new functions to the report designer that will help you detect the most common errors when developing report templates as well as fix them. FastReport VCL is a report generator with a free layout of objects. This means that objects can b...

read more

Jak przeprowadzić aktualizację starej wersji do nowej FastReport VCL

20 maja 2022
Alexander Syrykh

Od wersji 2021.1 wszystkie edycje FastReport VCL są oparte na subskrypcji. Oznacza to, że zawsze będziesz miał aktualną wersję tak długo, jak długo Twoja subskrypcja jest ważna.Przede wszystkim należy pobrać program ze strony dewelopera. Aby to zrobić, należy zalogować się na stronie pod adres...

read more

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question