product image

Użyj Fast Converter FP3 do konwersji pojedynczego pliku lub zawartości wybranego folderu z obsługą opcji nestingu. Produkt zapewnia wsparcie zarówno w linii poleceń, jak i interaktywnie. Możesz wykonać masową konwersję dokumentów FastReport VCL do popularnych formatów.

Features

Konwersja masowa

Konwersja masowa

Zbiorowa konwersja kilku wygenerowanych raportów (jeden plik lub zawartość folderu) do wybranego formatu.

Szczegółowo...
Wiele formatów wyjściowych

Wiele formatów wyjściowych

Konwertuj swoje raporty fp3 do najpopularniejszych formatów danych: PDF, Office, Web, Graphics.

Szczegółowo...

FastConverter .FP3

Obsługiwane formaty wyjściowe:  

PDF: 1.4, 1.5, 1.6 and 1.7, PDF/A (1, 2, 3);
Office: RTF, Excel 2007, Excel 97, Word 2007, PowerPoint 2007, Open Office Calc, Open Office Writer, XML;
Web: HTML;
Graphics: BMP, PNG, GIF, JPEG, TIFF, EMF, SVG;
Również: Text, CSV.

Dodatkowo można utworzyć plik PDF wysyłając gotowy raport do drukarki PDF. Jej nazwę wpisuje się w parametrze PDF Printer Name w pliku konfiguracyjnym settings.ini.

Działanie:

  • Plik lub folder źródłowy, z którego zostaną pobrane informacje, jest wyświetlany w linii Plik źródłowy.
  • Ścieżka do pliku wynikowego lub folderu znajduje się w linii Plik docelowy.
  • Opcja Konwertuj umożliwia wybór trybu konwersji (plik/folder).
  • Format wyjściowy to format, do którego dane wyjściowe zostaną wyeksportowane w postaci pliku lub folderu.
  • Pole wyboru umożliwia wyświetlenie precyzyjnego dostrojenia filtrów eksportu. Ustawienia zostaną zapisane do następnego użycia.
  • Tworzenie nowego pliku co N stron.
  • Wiersz poleceń z parametrami linii poleceń może być wywołany przez polecenie Export_fp3.exe/help.

Zrzuty ekranu

FastConverter .FP3
FastConverter .FP3
FastConverter .FP3

Try it for free

FastConverter .FP3 Absolutely for free

Related articles

Jak utworzyć kod kreskowy Code-128 (A, B, C) w Twojej aplikacji?

22 grudnia 2021
Ekaterina Voytenko

CODE 128 jest kodem kreskowym opracowanym przez Computer Identics Corporation (U.S.A.) w 1981 roku. CODE 128 może odwzorowywać wszystkie 128 znaków kodu ASCII (cyfry, duże/małe litery, symbole i kody sterujące). Z uwagi na to, że może on przedstawiać wszystkie znaki (z wyjątkiem japońskich...

read more

Rozszerzenie komponentów klient-serwer do odbierania i przesyłania plików fp3

13 grudnia 2021
Sergey Plastun

Obieg dokumentów odgrywa ważną rolę w procesie tworzenia systemu korporacyjnego. Format fp3 jest głównym dokumentem gotowego raportu, jeżeli korzystasz z FastReport VCL w swoim systemie. Aby ułatwić generowanie dokumentów różnych typów z formatu wewnętrznego bez...

read more

Jak tworzyć i podpisywać pliki PDF w Delphi za pomocą wielu podpisów cyfrowych

13 grudnia 2021
Alexander Syrykh

Niektóre osoby mają konieczność tworzenia dokumentów PDF i jednoczesnego podpisywania ich podpisem cyfrowym. Aby rozwiązać ten problem, można użyć FastReport VCL w wersjach 2021.1-2021.4. Ale co zrobić, gdy trzeba podpisać dokument PDF więcej niż jednym podpisem cyfrowym? Ta funkcja...

read more

Any questions?

Leave your contact details and we will contact you

Ask question