Właściwości FastReport FMX

WłaściwościEmbarcaderoWindowsmacOSLinux
Wstęgi
Wewnętrzne zbiory danych w ADO      
Wewnętrzne zbiory danych w BDE        
Wewnętrzne zbiory danych w IBX  
Wewnętrzne zbiory danych w DBX  
Obiekt kształt
Obiekt tekstowy
Obiekt podraportu
Obiekt zdjęcie
Obiekt System text
Obiekt wykresu
Obiekt kodu kreskowego  
Obiekt kodu kreskowego 2D  
Obiekt OLE        
Obiekt Rich Text        
Obiekt gradientu  
Obiekt tabeli krzyżowej  
Obiekt przycisku wyboru  
Komponenty sieciowe        
Zaawansowane tryby druku        
Dziedziczenie ustawień w raportach
Drążenie
Tagi HTML w obiekcie tekstowym
Podgląd komponentów
Podgląd okna
Projektant(użytkownik końcowy)  
Projektant(programista)
Dialogi  
Skrypt  
Eksport do PDF     okno dialogowe podczas drukowania, natywny SO
Eksport do PNG, GIF, TIFF, JPEG, BMP  
bez GIF/TIFF
Eksport do RTF  
Eksport do XLS (OLE)        
Eksport do XLS (XML)  
Eksport do XLS (BIFF)        
Export e-mail        
Eksport do CSV  
Eksport do TXT  
Eksport do ODS    
Eksport do ODT    
    Pobierz  Kup