FastReport .Net narzędzie do tworzenia raportów ASP.NET i MVC z pełnym źródłem

Demo version

FASTREPORTŽ .NET Pobierz bezpłatnie. To demonstracyjna wersja FastReportŽ .NET Win + Web Forms. Jest kompatybilny z .NET Framework 4.x, ASP .NET MVC, .NET Core oraz może być używany w MS Visual Studio 2010-x.

Ograniczenia wersji demonstracyjnej :

  • drukowanie i eksport nie więcej niż 5 stron z napisem "FastReport - unregistered" na stronie
  • pojawia się okno z wiadomością która zawiera główny skrypt w sprawozdaniu

How to uninstall
Licence

File Date Size
FastReport .NET trial version 11 maj 2021, 22:09 80.44
FastReport .NET CoreWin Demo 10 mar 2021, 11:26 19.21

Documentation

File Date Size
User's Manual (.pdf) 6 kwi 2021, 16:35 5.66
Programmer's manual (.pdf) 6 kwi 2021, 16:33
On-line Documentation 6 kwi 2021, 16:32

Extras

File Date Size
Convertor from Crystal Reports (*.rpt) to FastReport .NET (*.frx) file 24 gru 2020, 14:16
Data connections (Firebird, MySQL, Postgres, VistaDB, Oracle, IBM DB2, SQLite) 8 gru 2020, 16:42