FastReport .Net narzędzie do tworzenia raportów ASP.NET i MVC z pełnym źródłem

Demo version

FASTREPORTŽ .NET Pobierz bezpłatnie. To demonstracyjna wersja FastReportŽ .NET Win + Web Forms. Jest kompatybilny z .NET Framework 2.0-4.x, ASP .NET MVC, .NET Core oraz może być używany w MS Visual Studio 2005-2017.

Ograniczenia wersji demonstracyjnej :

  • drukowanie i eksport nie więcej niż 5 stron z napisem "FastReport - unregistered" na stronie
  • pojawia się okno z wiadomością która zawiera główny skrypt w sprawozdaniu

How to uninstall
Licence

File Date Size
FastReport .Net 3 kwi 2020, 10:02 59.86
FastReport .Net for Core 3 Demo 10 mar 2020, 13:11 16.28

Documentation

File Date Size
User's Manual (.pdf) 7 mar 2018, 14:40 6.78
User's Manual (.chm) 24 wrz 2013, 04:12 4.57
Programmer's manual (.pdf) 7 mar 2018, 14:39 3.00
Programmer's manual (.chm) 7 mar 2018, 14:39
Class Reference (VS2005/2008) 3 kwi 2020, 10:02 12.20
Class Reference (.chm) 3 kwi 2020, 10:02 12.10
User's Manual (on-line) 24 wrz 2013, 11:40

Extras

File Date Size
Convertor from Crystal Reports (*.rpt) to FastReport .NET (*.frx) file 7 mar 2018, 14:28
Data connections (Firebird, MySQL, Postgres, VistaDB, Oracle, IBM DB2, SQLite) 7 mar 2018, 14:45