Tabela porównawcza FastReport Cloud i FastReport Corporate Server

CechyFastReport CloudFastReport Corporate Server
Zasoby
Współdzielone zasoby według planu abonamentowego

Serwer dedykowany

Wdrażanie
Chmura publiczna

Chmura hybrydowa

Chmura prywatna

Chmura OEM

Prywatny klaster internetowy

Lokalny klaster intranetowy

Integracja CRM/ERP

Integracja infrastruktury Kubernetes

Integracja z infrastrukturą OpenShift

Usługi
Silnik FastReport

Zarządzanie użytkownikami

Scheduler

Dostęp do zewnętrznej bazy danych

Dostęp do bazy danych w sieci lokalnej

Dostęp administracyjny

Dostęp do zarządzania klastrem

Monitorowanie klastra (Grafana, Zabbix)

Kopie zapasowe danych

Bezpieczeństwo
Praca zespołowa z raportami i dokumentami

Grupy użytkowników

Audyt użytkownika

Open ID auth

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA)

Niestandardowe uwierzytelnianie (LDAP, itp.)

Logi

Integracja aplikacji
REST API

.NET C#

Java

JavaScript

Python

C++

Golang

Wsparcie techniczne
Wsparcie działu pomocy technicznej

Dedykowane wsparcie

Wsparcie przy wdrażaniu

Wsparcie integracji

Wsparcie przy odzyskiwaniu

Wsparcie dla aktualizacji i migracji