Забули пароль?

Компанія Fast Reports Inc., за згодою автора оригінальної версії Open QBuilder, оголошує про адаптацію цього open source продукту до найновіших версій Delphi та C++Builder та про подальший його розвиток.

Виправлення:

  • Невеликі, але важливі виправлення

Зміни:

  • змінено імена пакетів OQB (було doqb40.dpk, стало oqb40.dpk)
  • змінено імена пакетів рушіїв баз даних (було doqbfib40.dpk, стало oqbfib40.dpk)
  • змінено імена модулів рушіїв (було oqbebde.pas, стало qbebde.pas)

Доповнення:

  • додано пакети design та run-time
  • додано рушії для ADO, IBX, DBX
  • додано пакети для Delphi 5/6/7 та C++Builder 5/6
  • автоматичне встановлення у середовище Delphi / видалення з середовища Delphi.

OQBuilder дозволяє вам спростити роботу з локальними та серверними базами даних через BDE. InterBase-розробники мають альтернативні рішення для роботи з базами даних InterBase через IBObjects або FIBPlus. Також нинішня версія підтримує ADO, IBX та DB Express (DBX).

Open QBuidler є продовженням QBuilder.

Усі версії Open QBuilder доступні як freeware із повним вихідним кодом та прикладами. Дивіться історію (history.txt) OQBuilder's з інформацією про найбільш важливі виправлення, зміни та доповнення в останніх версіях.

До уваги професійних розробників!

Ви можете створити нового нащадка TOQBEngine для роботи з будь-якими DataSet-орієнтованими джерелами (наприклад, OCI та ін.). Якщо ви створили новий OQBEngineXXX – напишіть нам, щоб надати можливість його використання іншим розробникам на Delphi та C++Builder. Ваші компоненти будуть викладені на нашому Web-сайті. OQBuilder дозволяє вам зберігати та завантажувати моделі запитів. Формат запитів OQBuilder виглядає подібно до ".ini-файлу" та описаний (і може бути змінений відповідно до ваших потреб) у методах процедури TQBForm.btnSaveClick (збереження моделі) та процедури TQBForm.btnOpenClick (завантаження моделі).

Перша версія QBuidler для Delphi 1&2 була опублікована у 1996 році.
Автор: © 1996-2003 Сергій Орлик.