Забули пароль?

FASTCUBE — інструмент оперативного аналізу даних

Підтримує: Delphi 7, Delphi 2005, Delphi 2006/Turbo Delphi, Delphi 2007, Delphi 2009, Delphi XE, XE2, XE3, XE4, XE5, C++Builder 2007, C++ Builder 2009, C++Builder XE2, CodeGear RAD Studio 2009, Embarcadero RAD Studio 10.2 Tokyo, Lazarus. FastCube належить до класу Desktop OLAP.

 • Компоненти FastCube вбудовуються в інтерфейс створюваних вами додатків.
 • Для використання FastCube кінцевий користувач не повинен мати кваліфікацію програміста.
 • FastCube поставляється у вигляді набору компонентів для Delphi або Lazarus
 • Під’єднання до баз даних здійснюється не лише через стандартні компоненти ADO, BDE, але також через будь-які інші, побудовані на основі TDataSet.
 • Швидке завантаження та обробка інформаційних масивів.
 • Існує можливість створення готових шаблонів (схем) для зведених таблиць. Є можливість заборонити користувачу змінювати схему.
 • Усі налаштування куба можуть виконуватися як програмно, так і самим користувачем.
 • Можливе збереження даних кубів у компактному форматі для обміну та зберігання.

Ключові можливості:

 • Створення зрізу даних “на льоту”. Достатньо вказати джерело даних (таблиця або SQL-запит)
 • Усі основні статистичні операції (лічильник, сума, мінімальне, максимальне, середнє, дисперсія та ін.)
 • Спеціальні функції (кількість унікальних значень, перше зустрінуте значення, список унікальних значень)
 • Фільтри для значень вимірів
 • Автоматичний розподіл дат та часу на складові
 • Необмежена кількість показників у зведеній таблиці
 • Можливість розміщення показників у стовпцях або в рядках, а також на будь-якому рівні вимірів
 • Обчислювані показники (на основі FastScript)
 • Обчислювані фільтри для значень при розрахунку показників (на основі FastScript)
 • Управління відображенням значень показників за допомогою формату виводу. Є можливість додавання форматів користувачів.
 • Виведення показників у вигляді значення або відсотка (у рядку, у стовпці, у групі, загальний для таблиці)
 • Можливість використання показників типу Дата, Час і Рядок.
 • Умовне виділення значень клітинки у зрізі (за діапазоном)
 • Можливість згортати виміри цілком, а також будь-які значення окремо
 • Можливість управління відображенням підсумків
 • Управління сортуванням осей (за значенням виміру або показника)
 • Управління сортуванням кожного рівня вимірів (напрям сортування)
 • Збереження шаблонів (схем) та самих даних для подальшого використання
 • Експорт зрізу куба в Excel, Word та HTML
 • Копіювання виділеного діапазону у буфер обміну
 • Перегляд та експорт деталізації клітинки зрізу
 • Експорт куба/даних куба в XML формати: XML for Analysis, xml-msdata, ms rowset, DataPacket
 • Виведення на друк із використанням FastReport
 • Побудова графіків із використанням TeeChart

Порівняйте редакції продукту та оберіть той, що задовольнить вас!

 

I. Покращення відображення та поведінки гріду

1. Покращення у гріді для вихідних даних

На наступному скріншоті видно, що грід куба отримав нову область заголовків, покажчик активного рядка, підтримує зміну розміру клітинок та виділення клітинок для операцій із буфером обміну.

2. Більш стандартне відображення у Windows із увімкненими темами

Наступний скріншот демонструє перероблений вигляд гріду. Зверніть увагу на те, що випадний список тепер виглядає як стандартний компонент Windows.

3. Градієнти

Стало можливо використовувати різноманітні види градієнтів для заливки замість суцільного кольору для прорисовування різноманітних елементів гріду.

II. Аналіз даних

1. Оптимізація для операцій з осями

 • Переворот гріду став миттєвим – він більше не потребує перерахунку даних (на відміну від FastCube 1).
 • Переміщення показників між осями та в межах осі стало миттєвим — ця операція більше не потребує перерахунку (на відміну від FastCube 1).
 • Фільтрація не скидає стану згорнутих елементів.

2. Новий атрибут виміру для одиничного вибору (радіо фільтр)

Ми додали можливість налаштувати вимір таким чином, щоб він у разі потреби мав лише єдиний вибір. Наступний скріншот демонструє, як це виглядає у гріді.

3. Групи

У FastCube2 можна об’єднувати виміри у групи. Наприклад, ви можете згрупувати перші два роки в одну групу, а інші два — у другу. Ви отримаєте наступний вигляд випадного списку.  

Так виглядатиме ваша вісь у гріді.

Зверніть увагу на нову кнопку у вигляді “дерева” коло звичайної кнопки розгортання/згортання. Групу можна розгортати як звичайний вимір (використовуючи кнопки розгортання/згортання). У цьому випадку ви побачите агреговані за 2 роки значення.

Або можна розгорнути саму групу, використовуючи нову кнопку “дерево”.

4. Підсумки

Підсумки отримали багато нововведень. Наступний скріншот представляє деякі з них:

 • Один показник може мати більше одного підсумку.
 • Кожен підсумок має атрибут “позиція”, який дозволяє розміщувати його перед або після елементів, або взагалі не відображати.
 • Підсумок може мати власну функцію агрегування, відмінну від функції агрегування показника.
 • Загальний підсумок можна згорнути (він згортає всю вісь).

5. Ранжування для показників

6. Деревоподібна вісь

Грід може представляти осі у більш компактній формі. Як на наступному скріншоті:

7. Виділення даних

Ми значно покращили можливості виділення даних.

Стало можливо не лише виділяти клітинки за умовою (до речі, ми покращили і цей спосіб), але й виділяти усі клітинки залежно від їх значень.

8. Панель статусу

Грід FastCube2 отримав статусну панель, яка відображає агрегати по виділеній області.

9. Використання FastScript

Не дивлячись на те, що FastCube2 використовує той самий скриптовий рушій, що й FastCube 1, ми знайшли декілька речей, які можна покращити і тут. У FastCube 1 кожний обчислюваний показник мав свій скриптовий простір, який було неможливо розділити з іншими. У FastCube2 скриптовий простір спільний для усіх обчислюваних показників, таким чином стало можливо розділяти спільний код.

10. Експорт

FastCube2 постачається з вбудованою підтримкою експорту даних як Slice гріду, так і Cube гріду у наступні формати: XLS, HTML, DBF (тільки дані куба), ODT і XML.

III. Куб

1. Розбиття

FastCube2 підтримує наступні види розбиття полів:

 • Розбиття полів дати та часу на складники (день, місяць, хвилина, ...). Можна налаштувати бажані компоненти до завантаження даних. Більше того, можливо додавати/видаляти компоненти навіть після завантаження даних.
 • Довідники. Можливість завантажувати додаткові поля із довідкових таблиць по ключовому полю.
 • Довільне розбиття. Можна створити довільне поле на основі іншого поля та заповнити його, використовуючи значення базового поля у коді.

2. Завантаження з довільних сховищ

Ми зробили новий компонент, подібний до користувацького набору даних у FastReport для завантаження даних із джерел, відмінних від TDataSet. Вам буде необхідно описати поля та написати обробники для обходу сховища та отримання даних.

3. Перетворення даних під час завантаження

Якщо таблиця даних містить числові дані у рядкових полях, то достатньо встановити бажаний тип поля, і завантажувач даних автоматично перетворить значення під час завантаження.

4. Обчислення довільних полів під час завантаження

Можна створювати користувацькі поля, які будуть обчислюватися під час завантаження даних. Розрахунок таких полів може бути виконаний із використанням внутрішнього скрипту або обробника події у коді.

5. Операції додавання/видалення для полів після завантаження

FastCube2 дозволяє виконувати наступні операції після завантаження даних:

 • додавання поля,
 • додавання обчислюваного поля,
 • змінення компонентів розбиття для полів дати та часу,
 • створення довільних розбивань.

6. Додавання даних до активного куба

FastCube2 дозволяє завантажувати додаткові дані до відкритого куба.

IV. Глобальний фільтр

Новий самостійний компонент, який дозволяє використовувати один куб даних для синхронного аналізу за різними критеріями, побудованими за незалежними фільтрами.

V. Далі буде більше

Ми плануємо додати ще більше можливостей в оновленнях FastCube2. Деякі із запланованих можливостей: ієрархічні виміри, top-N, вертикальне виведення тексту, експорт у більшу кількість форматів.

 


Пов'язані статті: