Забыли пароль?

Fast Reports, Inc., asıl yazılım sahibi ile anlaşma sağlayarak, Open Qbuilder'ın Delphi ve C++Builder'ın en yeni sürümlerine yönelik bu uyarlamasının ve bundan sonra yapılacak geliştirmelerin, açık kaynaklı olacağını duyurmuştur.

Düzeltmeler:

  • Ufak hata düzeltmeleri

Değişiklikler:

  • OQB paket adında değişiklikler yapıldı (doqb40.dpk olan ad, artık oqb40.dpk olarak değiştirilmiştir)

  • motor paket adında değişiklikler yapıldı (doqbfib40.dpk olan ad, artık oqbfib40.dpk olarak değiştirilmiştir)

  • motor ünite adında değişiklikler yapıldı (oqbebde.pas olan ad, artık qbebde.pas olarak değiştirilmiştir)

Eklemeler:

  • tasarım ve çalışma zamanı paketleri eklendi

  • ADO, IBX ve DBX motorları eklendi

  • Delphi 5/6/7 ve C++Builder 5/6 paketleri eklendi

  • Kurma / Kaldırma

Gelişmiş geliştiriciler için açıklama

Herhangi bir DataSet merkezli kaynakla (örneğin OCI motoru, vb.) çalışacak yeni TOQBEngine türevleri yaratabilirsiniz. Kendi OQBEngineXXX'inizi yaratırsanız, bunu Delphi ve C++Builder geliştiriciler topluluğu ile paylaşmak için bize başvurabilirsiniz. Motorunuzu web sitemize yerleştiririz. Lütfen motor bileşeninizin .dcr simgeleri tarzını kaydedin ve bileşenlerinizin tam kaynak kodu ile birlikte, ücretsiz yazılım olarak dağıtın. OQBuilder sorgu modellerini kaydetmenize ve yüklemenize olanak sağlar. OQBuilder sorgu biçimi bir ".ini dosyasına" benzer ve TQBForm.btnSaveClick (model kaydetme) ve TQBForm.btnOpenClick (model yükleme) prosedüründe tanımlanır (ve tarafınızdan özelleştirilebilir).

Delphi 1&2 için QBuidler'in ilk sınırlı açık sürümü, 1996 yılında yayınlandı.
Yazılımın sahibi: © 1996-2003 Sergey Orlik.