Забыли пароль?

Rapor Öğeleri

FASTREPORT®.MONO bant odaklı bir rapor oluşturma aracıdır. Kullanılabilen 13 farklı bant türü vardır: Rapor Başlığı, Rapor Özeti, Sayfa Üst Bilgisi, Sayfa Alt Bilgisi, Sütun Üst Bilgisi, Sütun Alt Bilgisi, Veri Üst Bilgisi, Veri, Veri Alt Bilgisi, Grup Üst Bilgisi, Grup Alt Bilgisi, Ast ve Üst. Bunlara ek olarak, alt raporlar tam desteklenir. Geniş bant türleri aralığı, her tür raporu oluşturabilmenizi sağlar: liste, ana-ayrıntı, grup, çok sütunlu, ana-ayrıntı-ayrıntı ve çok daha fazlası.

List Report Group Report

Master-Detail Report Multi-Column Report

Master-Detail with Group Subreport

  •   Çok çeşitli rapor nesneleri mevcuttur: metin, resim, hat, biçim, barkod, matris, tablo, zengin metin ve çizelge
  • Raporlar çeşitli tasarım sayfalarından oluşabilir ve böylelikle raporların hepsi bir dosya içinde olmak üzere bir kapağı, veriler ve arka kapağı olmasına olanak sağlanmış olur
  • Tablo nesnesi aynı MS Excel'de olduğu gibi, değişken sayıda satır ve/veya sütuna sahip tablo tipi bir rapor oluşturabilmenizi sağlar. Toplam işlevleri desteklenir
  • Özet tablolar yazdırmak için kullanılabilen güçlü, tam yapılandırılabilir Matris nesnesi

The Table object The Matrix object

  • Rapor kalıtı. Başlıklar, logolar ya da alt bilgiler gibi, ortak öğeleri olan çok sayıda raporunuz mu var? Ortak öğeleri temel bir rapora yerleştirin ve diğer tüm raporları bu temel rapordan kalıt olarak alın