Забыли пароль?

Verileri İşleme Alma

  • FASTREPORT®.MONO ADO.NET veri kaynaklarından gelen verilerle çalışır. Veri satırlarını sıralayabilir ve filtreleyebilir, ana-ayrıntı ilişkisini kullanabilir ve veri sütunlarına başvuru yapabilir. Her şey birkaç tuş tıklatılarak yapılabilir
  • Farklı veritabanlarıyla doğrudan kurulan bağlantılar
  • IEnumerable tip iş nesnelerinden veri alabilme
  • Rapor veri kaynakları (tablolar, sorgular, veritabanı bağlantıları) içerebilir. Böylece, sadece uygulama tarafından tanımlanan veri setlerini kullanmakla kalmaz, aynı zamanda tüm veritabanlarına bağlanabilir ve tablolarını ve sorgularını doğrudan raporun içinde kullanabilirsiniz

         The Data window  The Data window

  • FASTREPORT®.MONO iki .NET dilini (C# ve VB.NET) destekleyen, tümleşik bir komut motoruna sahiptir. Karmaşık veri işlemleri yapmak, iletişim formları ile etkileşimleri yönetmek ve çok daha fazlasını yapmak için, raporlarınızda tüm .NET gücünü kullanabilirsiniz
  • Rapor çalıştırılmadan önce parametre istediğinde bulunmak için diyalog formları içerebilir. Diyalog kontrolleri bir rapor veri kaynağından gelen verileri görüntüleyebilmenizi ve sadece birkaç tuşu tıklatarak bu verileri filtrelemenizi ve üstelik tüm bunları bir satır kod bile yazmadan yapabilmenizi sağlayan, tümleşik veri filtreleme özelliğine sahiptir

         The Report Script  Dialogue Forms

  • Görsel sorgu oluşturma aracını kullanmak, çok sayıda veri tablosunu içeren karmaşık sorgular yaratmak için SQL dilini öğrenmeniz gerekmediği anlamına gelir