Забыли пароль?

Yeni sürüm FastReport VCL - 6!

18 Mart 2018

Düzenleme ve interaktivite kabiliyetlerini genişleten geliştirilmiş rapor aygıtı. Önizlemeden bile seçilip düzenlenebilen rapor nesneleri.

Son işlem ifadeleri, ve yeni çoğaltamalar işlemi.

Girdi-çıktı taşıma filtreleri: artık raporlarınızı çeşitli bulut depolara kaydedebilirsiniz: Dropbox, OneDrive, Box.com, Google Drive veya e-posta yoluyla gönderin.

Yeni rapor nesneleri:

  • Masa nesnesi - çizelgesel raporları yaratmak ve düzenlemek için kullanımı oldukça kolay
  • OSM, ESRI ve GPS destekli harita nesnesi
  • Ölçü nesnesi
  • Yeni barkodlar: Azteс, Maxicode ve çizgisel USPS


PDF, SVG, HTML5 için geliştirilmiş aktarım filtreleri, Zengin Metinler, Şemalar ve Haritalar gibi karmaşık nesneleri işlemenize izin verdiği gibi onları vektör/metin formatında direkt olarak dışarı aktarır.

Ve pek tabii rapor tasarımcısı herhangi bir geliştirme olmadan bırakılamaz:

  • Yuvalanmış nesneleri taşımayı ve yeniden şekillendirmeyi sağlayan kılavuz hatlar.
  • Genişletilmiş hata ayıklayıcısı
  • Geliştirilmiş kod tamamlama
  • Yalnızca rapor nesnelerini değil, onların içeriklerini de kopyalama ve yapıştırma
  • Çabuk düzenleyicileri devreye sokma ve devre dışı bırakma

Fixes and improvements during beta

----------------------------
+ Added Cellular Text object
+ Added TfrxPageControl.OnChanging event
+ Added new Interactive map layer (it possible to draw on map layer)
+ Added ability to copy/paste table's rows/columns
+ Added events for PageControl component
+ Added Object selection in report preview (Hold Shift and mouse click + move. Use PreviewOptions.Buttons to turn it off)
+ Added New copy/paste editors (it's possible to copy content of objects)
+ Added TfrxPageControl.HotTrack property
+ Added Band.AlignChildren in script Rtti
+ Added Rtti module for Table object (and example how to use it)
+ Added TfrxPageControl for dialog form
+ Added Gauge control for dialog form
- Added IO packages to recompile.exe
- Improved export of Table and CellularText objects
- Improved compatibility with components designed for FR5 (like FastCube report components)
- Improved vector export engine
- Guidelines now works with table rows/columns
- Optimized Table object XML serialization
- InPlace editors now stores state in system Registry
- Fixed codepage in TfrxRichView under Windows 10
- Fixed resorces in export dialogs
- Fixed Height calculation of TfrxMemoView with vertical font rotation
- Fixed DropDown inplace editor
- Fixed copy/paste codepage for Table object
- Fixed copy/paste of whole Table object
- Added missing text resources
- Fixed problem with wrong text wrap in PDF export (in some cases)
- Fixed problem with "tight" text in PDF export (symbols overlap each other)
- Fixed problem with AutoWidth and Preview
- Fixed Error message after closing IDE
- Fixed compatibility with C++Builder
- Fixed IO filters issue
- Removed unused Options from "Options dialog"
- Several visual improvements of Designer and Preview UI
- Added missing icons for TfrxComponent's
- Fixed Horizontal and Vertial text align in SVG and HTML5 exports
- Fixed missing IOTransport package for Delphi 2010
- Fixed bug with TfrxMemoView.Unerlines
- Fixed AV in the PDF export
- Fixed MirrorMargins in PDF export
- Fixed missing resources for some languages
- Fixed preview save dialog without Transport filters
- Fixed compressed report
- Fixed text kerning in PDF export
- Fixed duplicated field in TfrxDBDataSet
- Fixed issue with Table object in some exports filters
- Fixed compatibility with old E-mail export filter (better to use new Transports)
- Fixed Interactive maps with detailed report
- Fixed problem with map editor (adjust maps to wrong layers)
- Fixed missing default string resources
- Fixed error in Code Completion thread when using fsGlobalUnit
- Fixed Break points saving in file
- Fixed container dialog controls behavior in report designer workspace
- Fixed save to file IOTransport registration
- Fixed IOTransport network path
- Fixed several issues with TfrxPageControl
- Moved some fixes and improvements from Fast Report 5 branch
- Fixed InPlace data editor