Забыли пароль?

Yeni sürüm FastReport FMX

28 Aralık 2016

Bu yeni sürümde FastReport FMX'in optimizasyonu için her şeyi yaptık, özelliklede Mac OS için!

Rapor merkezinden ekrandaki metinlerin işlenmesine kadar her şeyi optimize ettik.


Yeni sürümde, önizleme penceresi çift arabelleğe alma özelliğini kullanıyor ve sayfanın sadece yeni alanını düzenleyerek rapor ön izleme sayfasının kaydırılırken daha kusursuz görüntülenmesini sağlıyor. XE7'den itibaren rapor öğelerine ait tüm metin çıktıları standart metin çıktılarının yerine FastReport FMX'in yöntemleriyle gerçekleştiriyor. Bu tür bir yaklaşım, yazı tipi önbelleğe alma işlemiyle metinlerin işlenmesini 10 kata kadar hızlandırıyor!

Rapor merkezinde de bazı değişiklikler gerçekleştirildi. Metinlerin daha hızlı şekilde karşılaştırılmasını sağlamak için Carbon Kitaplığı'ndan yeni bir işlevi sistemimize entegre ettik ve böylece Mac OS işletim sisteminde rapor oluşturma süresini azalttık. Değişiklikleri yaparken rapor nesnelerinin hesaplanması işlemlerine de dokunduk: artık rapor motoru yazı tipi önbelleğindeki tüm boyutları hesaplıyor.

Nesne bölme mekanizması, nesne boyutu hesaplamalarıyla uyumlu D2D ve GDIP içeriklerinin oluşturulması için değiştirildi.

---------------
+ New double buffered preview. It draws only objects which appear on screen (increase preview performance)
+ New native text rendering with font caching starts with XE7 significant increase all text rendering and calculation
* Improved rendering behavior to minimize differences between GDIP and D2D contexts (when report calculates sizes with one context and print with another)
* Optimized rendering of report designer controls (Inspector, workspace, Rulers)
* Optimization in the report engine
* Improved split mechanism
+ Added new faster text comparison from Carbon framework for Mac OS
+ Added LineSpacing support for PDF export
- Changes Width and Height calculation for report objects
- Bitmap preview cache is optional now (use PreviewOptions.PagesInPictureCache)
- Fixed FireDac rtti module
- Fixed Alias editor for RAD Studio Berlin
- Fixed background image in HTML export
- Fixed incorrect frames draw for report object
- Fixed JPEG images export
- Fixed bug with unlimited pages when preview doesn't show pages
- Fixed visual behavior of few object editors
- Fixed PDF export memory leaks
- Fixed TfrxSysMemoView editor
- Fixed report inheritance from report template in the designer