Question: Co otrzymam, jeśli kupię FastReport dla DBA?

Answer:

  1. Projektant raportów
  2. Budowniczy
  3. Konfigurator
  4. Planista
  5. Wiewer

Wszystko to obejmuje wspólny interfejs i menedżera raportów.