Co otrzymam, jeśli kupię FastReport Desktop?

Question: Co otrzymam, jeśli kupię FastReport Desktop?

Answer:

  1. Projektant raportów
  2. Budowniczy
  3. Konfigurator
  4. Planista
  5. Wiewer