Z jakich baz danych mogę korzystać?

Question: Z jakich baz danych mogę korzystać?

Answer:

MS SQL, Oracle, PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firebird SQL, RavenDB, Couchbase, XML, JSON, CSV, SQLite, OLE DB, ODBC.