Jak realizowane są możliwości zarządzania serwerem?

Question: Jak realizowane są możliwości zarządzania serwerem?

Answer:

  • Zdalny dostęp użytkowników serwisu do szablonów i plików;
  • Zdalny dostęp do systemu administracji usługami;
  • Zdalny dostęp do systemu zarządzania klastrem;
  • Monitorowanie funkcji systemu (Prometheus, Grafana, Zabbix).