Interactive data visualization
library for .NET WinForms

С#-biblioteka generacji raportów
i tworzenia dokumentów dla 
.NET, .NET Core, .NET 6, ASP.NET, 
MVC, Blazor oraz WinForms

Szybka i kompaktowa biblioteka
generacji raportów dla Delphi i Lazarus
z wizualnym dizajnerem szablonów,
z logicznymi ustawieniami opracowania 
danych, 30+formatów dokumentów,
drukiem i wysyłką do chmury.

Biblioteka dla przedsiębiorstw
OLAP-kubów dla Delphi i Lazarus.
Pozwól swoim użytkownikom obracać
danymi tak jak im jest wygodnie!

Articles