Забыли пароль?

Flexibel en krachtig

Een unieke feature van FastScript is de mogelijkheid om meerdere talen te gebruiken (PascalScript, C++ Script, Jscript en BasicScript). Schrijf dus het script in uw favoriete taal. FastScrtip maakt geen gebruik van Microsoft Scripting Host dus het kan zowel in Windows als Linux omgevingen worden gebruikt.

FastScript heeft een hoop features waaronder cross-platform scripting, snelle uitvoer, kleine footprint en uitstekende schaalbaarheid. Gebruik FastScript om uw applicaties écht flexibel en krachtig te maken!

Features

  • OLE support.
  • Variant array support.
  • Meertalige architectuur met ondersteuning voor meerdere talen (momenteel PascalScript, C++ Script, BasicScript en Jscript)
  • Gebruik van talen door elkaar, bijvoorbeeld de ene module geschreven in PascalScript, een andere in C++ Script.
  • Standaard ondersteuning voor variabelen, contanten, procedures, functies (geneste functies) met var/const/default parameters, alle standaard operators en statements (waaronder case, try/finally/except, with) types (int, float, bool, char, string, multi dimensionele arrays, enum, variants), classes (met methodes, events, properties, indexes en default properties).
  • Controle op type-compatibiliteit.
  • Toegang tot objecten in de applicatie. Standaard code bibliotheek voor toegang tot base classes, controls, forms en DB. De unieke architectuur maakt het mogelijk deze ondersteuning eenvoudig uit te breiden
  • Kleine footprint - 80-150Kb, afhankelijk van gebruikte modules.