Забыли пароль?

Laat uw klanten SQL queries ontwerpen zonder SQL kennis!

U kunt FastQueryBuilder inzetten in uw applicaties die met Borland Delphi of Borland C++ Builder worden ontwikkeld om daarmee krachtige SQL queries te bouwen.

FastQueryBuilder maakt het mogelijk om met locale of client-server SQL databases queries te ontwerpen met de BDE, ADO, IBX of FIBPlus of voor andere database systemen, eventueel met een daarvoor aangepast component.

Features:

  • Geschikt Borland Delphi 4, 5, 6, 7, 2005, 2006, 2009 and C++ Builder 4, 5, 6.
  • Visueel bouwen of aanpassen van het query model (links tussen tabellen en velden).
  • Componenten voor gebruik in eigen schermen, gebaseeerd op FastQueryBuilder.
  • Allows FastQueryBuilder designer window to be built into any application window.
  • FastQueryBuilder ontwerp venster kan in elk scherm worden opgenomen.
  • Visueel aanpassen van query parameters

It is so simple to query a DB: open FastQueryBuilder -> make a query -> see the result.