Забыли пароль?

Nieuwe versie FastReport FMX

28 december 2016

In de huidige release staat alles in het teken van optimalisatie van FastReport FMX, met name voor Mac OS!

We hebben alles geoptimaliseerd, van rapportage tot tekstweergave op het scherm.

In de nieuwe versie maakt het venster met voorbeeldweergaven gebruik van dubbele buffering en wordt alleen het nieuwe deel van de pagina hertekend, waardoor de voorbeeldweergave vlotter scrolbaar is. Vanaf XE7 wordt alle tekstuitvoer van rapportageobjecten uitgevoerd door FastReport FMX-methoden die om de standaard tekstuitvoer heen werken. Hierdoor wordt tekstweergave tot tien keer sneller door font caching!

De rapportagekern heeft ook enkele wijzigingen ondergaan. We hebben een nieuwe functie voor snellere tekstvergelijking geïmporteerd vanuit de Carbon-bibliotheek, waardoor rapporten sneller opgebouwd worden met Mac OS. De wijzigingen omvatten ook de berekening van rapportobjecten: nu berekent het rapportmechanisme alle groottes met font caching.

Het mechanisme voor opsplitsing van objecten werd ook aangepakt, zodat D2D- en GDIP-contexten compatibel zijn voor de berekening van objectgrootten.

---------------
+ New double buffered preview. It draws only objects which appear on screen (increase preview performance)
+ New native text rendering with font caching starts with XE7 significant increase all text rendering and calculation
* Improved rendering behavior to minimize differences between GDIP and D2D contexts (when report calculates sizes with one context and print with another)
* Optimized rendering of report designer controls (Inspector, workspace, Rulers)
* Optimization in the report engine
* Improved split mechanism
+ Added new faster text comparison from Carbon framework for Mac OS
+ Added LineSpacing support for PDF export
- Changes Width and Height calculation for report objects
- Bitmap preview cache is optional now (use PreviewOptions.PagesInPictureCache)
- Fixed FireDac rtti module
- Fixed Alias editor for RAD Studio Berlin
- Fixed background image in HTML export
- Fixed incorrect frames draw for report object
- Fixed JPEG images export
- Fixed bug with unlimited pages when preview doesn't show pages
- Fixed visual behavior of few object editors
- Fixed PDF export memory leaks
- Fixed TfrxSysMemoView editor
- Fixed report inheritance from report template in the designer