Il nostro team

Michael Philippenko — CEO Alexander Tzyganenko — CTO

 
Senior developers:

     
Alexander Fediachov Den Zubov Serg Puhoff


Developers:

   
Paul Ishenin Oleg Prialkov Aleksey Mandrykin Oleg Kozhnikov Max Karpinsky Vadim Sopnev


Techsupport staff:

Dina Bobrikova Paul Gursky Dmitry FediachovPartner program manager:

Vladimir Andretsov