¿Cómo desactivar ProgressForm a la hora de complicar informe?

Question: ¿Cómo desactivar ProgressForm a la hora de complicar informe?

Answer:

Puede desactivar ProgressForm en EnvironmentSettings
Report report = new Report();
report.LoadPrepared("1.fpx");
EnvironmentSettings s = new EnvironmentSettings();
s.ReportSettings.ShowProgress = false;
report.Show();