Our team

Aleksandr Fediashov Photo
Senior developer
Serg Puhoff Photo
Senior developer
Den Zubov Photo
Senior developer
Dmitriy Fedyashov Photo
Techsupport staff
Vladimir Andretsov Photo
Partner program manager
Elena Sinitskaya Photo
Communications specialist