Forgot password?

Flexibilní a výkonný

Jedinečnou vlastností FastScriptu je jeho schopnost používat několik jazyků (PascalScript, C++Script, JScript a BasicScript). To vám umožní psát skripty ve vašem oblíbeném jazyce. FastScript nepoužívá Microsoft Scripting Host, takže může být použit v prostředí Windows i Linux.

FastScript nabízí široké spektrum funkcí včetně mezi-platformního skriptování, rychlého spouštění skriptu, malé velikosti, velkého výběru nástrojů a výborné škálovatelnosti. Použijte FastScript k vytvoření flexibilních a silných aplikací!

Vlastnosti

  • Podpora OLE
  • Podpora polí variant
  • Vícejazyková architektura podporuje několik jazyků 
    ( v současnosti PascalScript, C++Script, BasicScript a JScript).
  • Mohou být použity vícejazykové skripty. Například jeden modul může být napsán v PascalScript a druhý v C++Script.
  • Vlastnosti: proměnné, konstanty, procedury, funkce (jsou dovoleny vložené funkce) s parametry var/const/default, všechny standardní operátory a výrazy (včetně case, try/finally/except, with), typy (int, float, bool, char, string, vícerozměrná pole, výčtové typy, variant), třídy (s metodami, událostmi, vlastnostmi, indexy a výchozími vlastnostmi). 
  • Kontrola kompatibility typů.
  • Přístup k jakémukoli objektu uvnitř vaší aplikace. Standardní knihovny pro přístup k základním třídám, ovládacím prvkům, formulářům a DB. Architektura knihoven může být snadno rozšířena.
  • Malá velikost – 80-150Kb, v závislosti na použitých modulech.