Forgot password?

Prohlášení o zásadách ochrany soukromí

Toto je webová stránka Fast Reports Inc.

Můžete nás kontaktovat na: 
O.Vibe, Fast Reports, p/b 5771, Rostov-na-Donu, Russie, 344019
290, Stanislavskogo str., Rostov-na-Donu, Russie, 344000

Jsme dostupní na e-mailové adrese info@fast-report.com
nebo na telefonu +7(863)2633383

U každé ho návštěvníka naší webové stránky náš webový server automaticky rozpozná doménové jméno zákazníka a e-mailovou adresu, pokud je to možné.

Shromažďujeme e-mailové adresy těch, kteří vloží zprávu na naši vývěsní tabuli, e-maily těch, kteří s námi komunikují prostřednictvím e-mailu, e-mailové adresy těch, kteří pošlou vzkazy na náš chat, specifické informace o tom, které stránky návštěvníci navštěvují, žádné informace o zákaznících, kteří si prohlížejí náš web a.

Údaje, které shromažďujeme, jsou použity ke zlepšení obsahu naší webové stránky, přizpůsobení obsahu a/nebo rozvržení naší stránky pro jednotlivé návštěvníky, upozorňování zákazníků na aktualizace naší webové stránky, ke kontaktování našich zákazníků za účelem marketingu a .

Ohledem cookies: Používáme cookies k uchovávání preferencí zákazníků, zaznamenávání údajů o návštěvě, jako položky, které zákazníci přidali do svého nákupního košíku, zaznamenávání údajů o konkrétním zákazníkovi o tom, jaké stránky navštívil a zajištění, aby se k zákazníkovi nedostávaly stále tytéž bannerové reklamy.

Pokud od nás nechcete dostávat e-maily, oznamte nám to prosím na http://fast-report.com/cgi-bin/user/user.pl?action=show_user_details nebo odškrtněte políčko „dostávat novinky“.

Pokud nám poskytnete svou poštovní adresu online, budete dostávat pouze informace, pro které jste svou adresu poskytli.

Osoby, které nám on-line poskytnou své telefonní číslo, budou telefonicky kontaktovány pouze v souvislosti s objednávkami zadanými on-line.

Prosím dejte nám své jméno a telefonní číslo. Ujišťujeme vás, že vaše jméno odstraníme ze seznamu, který sdílíme s dalšími organizacemi.

Ohledně Ad serverů: Nemáme partnerství ani žádné zvláštní vztahy s žádnou společností provozující Ad servery.

Čas od času můžeme použít informace o zákaznících pro nové, nepředvídané účely neuvedené v našich zásadách o ochraně soukromí. Pokud se naše nakládání s údaji někdy v budoucnu změní, vyvěsíme změny zásad na naši webovou stránku a umožníme vám vyjádřit nesouhlas s takovým použitím. Pokud máte obavy v souvislosti s používáním údajů o vás, měli byste pravidelně kontrolovat naši webovou stránku.

Zákazníci mohou zabránit použití svých údajů pro jiné účely, než pro jaké byly původně shromážděny, prostřednictvím e-mailu na výše uvedenou adresu.

Na vyžádání poskytneme návštěvníkům stránky přístup k veškerým údajům [včetně majetkových údajů], které o nich uchováváme, jedinečné identifikační údaje (např. zákaznické číslo nebo heslo), které o nich uchováváme, informace o transakcích (např. data, kdy zákazníci provedli nákup, částky a typ nákupu), které o nich uchováváme, komunikaci zákazníka/návštěvníka směřovanou na naši webovou stránku (např. jméno, adresu, telefonní číslo) , kterou o něm uchováváme a popis údajů, které o nich uchováváme.

Zákazníci mají přístup k těmto údajům prostřednictvím e-mailu na výše uvedené adrese.

Na vyžádání nabízíme návštěvníkům možnost opravit nepřesnosti v kontaktních údajích, jedinečných identifikátorech a komunikaci, kterou zákazník/návštěvník směřoval na stránku.

Zákazníci mohou také opravit údaje na http://fast-report.com/cgi-bin/user/user.pl.

Ohledem bezpečnosti: Máme příslušná bezpečnostní opatření v našich fyzických zařízeních k ochraně před ztrátou, zneužitím nebo změnou údajů, které jsme od vás shromáždili na naší stránce.

Pokud si myslíte, že tato stránka nesplňuje své uvedené zásady o ochraně údajů, můžete nás kontaktovat na adrese nebo telefonním čísle uvedeném výše.