Forgot password?

FastReport přechází na Open Source

October 25, 2018

S potěšením vám oznamujeme spuštění našeho projektu Open Source – Fast Report Open Source.

Doufáme, že se nám podařilo vytvořit přátelskou komunitu .Net Core vývojářů, kteří budou sdílet naši dychtivost při vytváření rychlého, účinného a praktického nástroje pro tvorbu sestav pro Windows, Windows Server, Linux a MacOS.  

Doporučujeme vám, abyste se stali součástí reportingového týmu! Přidejte se k nám na GitHub: github.com/FastReports/FastReport