Forgot password?

Nová verze FastReport FMX

December 28, 2016

V aktuální verzi jsme udělali vše pro optimalizaci softwaru FastReport FMX, zejména pro Mac OS!

Optimalizovali jsme vše od jádra reportů po vykreslení textu na obrazovce.

V nové verzi využívá náhled zdvojené vyrovnání paměti a vykresluje pouze novou oblast stránky, díky čemuž je náhled reportu plynulejší než při posunování stránek s reporty. Počínaje XE7 je veškerý textový výstup sestav reportů prováděn metodami FastReport FMX obcházejícími standardní textový výstup. Tento přístup umožňuje desetkrát zrychlit vykreslení textu prostřednictvím vyrovnávací paměti pro písmo.

Jádro reportu prošlo rovněž určitými změnami. Pro rychlejší porovnávání textu jsme importovali novou funkci z knihovny Carbon, snižuje dobu sestavování reportu v návaznosti na Mac OS. Změny se rovněž dotýkají výpočtu sestav reportů: Nový generátor reportů vypočítá všechny velikosti vyrovnávací paměti pro písma.

Byl také změněn mechanismus rozdělení sestavy, aby byly kontexty D2D a GDIP kompatibilní pro výpočet velikosti sestav.

---------------
+ New double buffered preview. It draws only objects which appear on screen (increase preview performance)
+ New native text rendering with font caching starts with XE7 significant increase all text rendering and calculation
* Improved rendering behavior to minimize differences between GDIP and D2D contexts (when report calculates sizes with one context and print with another)
* Optimized rendering of report designer controls (Inspector, workspace, Rulers)
* Optimization in the report engine
* Improved split mechanism
+ Added new faster text comparison from Carbon framework for Mac OS
+ Added LineSpacing support for PDF export
- Changes Width and Height calculation for report objects
- Bitmap preview cache is optional now (use PreviewOptions.PagesInPictureCache)
- Fixed FireDac rtti module
- Fixed Alias editor for RAD Studio Berlin
- Fixed background image in HTML export
- Fixed incorrect frames draw for report object
- Fixed JPEG images export
- Fixed bug with unlimited pages when preview doesn't show pages
- Fixed visual behavior of few object editors
- Fixed PDF export memory leaks
- Fixed TfrxSysMemoView editor
- Fixed report inheritance from report template in the designer