Forgot password?
Wsparcie techniczne

Our news

Nowa wersja FastReport .Net - 2018.3

10 maj 2018 W nowej wersji FastReport .Net 2018.3 dodaliśmy różne łączniki bazy danych do repozytorium Nuget. Łączniki te moż...

Nowa wersja FastReport VCL - 6.1.

10 maj 2018 Jak i wcześniej nie ograniczamy się naprawieniem błędów, lecz wprowadzamy też nowe funkcje! W nowej wersji: - R...
wszystkie nowości...