Forgot password?

Elementy raportu

  • FASTREPORTŽ.NET – to generator raportów działający na podstawie band. Dostępnych jest 13 typów band: Tytuł raportu, Stopka raportu, Tytuł strony, Stopka strony, Tytuł kolumny, Stopka kolumny, Tytuł danych, Dane, Stopka danych, Tytuł

Band types and configuration

  • grupy, Stopka grupy, Element potomny, nakładka. Mogą Państwo również korzystać z podraportów, które są w pełni obsługiwane. Bogaty wybór band pozwala na tworzenie raportów dowolnego rodzaju: lista, master-detail, raport z grupowaniem, wielokolumnowy master-detail-detail i wiele innych.
  • Wiele obiektów, które można stosować w raporcie: tekst, obrazy, linie, formularze, diagramy*, kody kreskowe, macierz, tabela, obiekt rtf, obiekt „flaga”.
  • Raport może zawierać kilka stron. Można utworzyć raport, który składa się z okładki, danych i strony końcowej.
  • Obiekt „Tabela” pozwala tworzyć raporty typu tabeli ze zmienną ilością wierszy oraz/lub kolumn, jak w MS Excel. Można również korzystać z funkcji agregatowych.

Table object

  • Wszechstronna i w pełni konfigurowalna „Macierz” pozwala łatwo tworzyć zbiorowe raporty.

Matrix Object

  • FASTREPORTŽ.NET zawiera wizualizację GDI+, co daje możliwość korzystania również z takich funkcji GDI+ jak czcionki i grafika z wyrównaniem, półprzezroczyste wypełnienie i gradienty. Wszystko to pomoże użytkownikowi stworzyć estetyczne i profesjonalnie wyglądające raporty.
  • Dziedziczenie raportów. Posiadają Państwo wiele raportów zawierających jednakowe elementy (tytuł, stopka, elementy firmowe, logotypy)? Wystarczy umieścić wszystkie wspólne elementy w raporcie bazowym i tworzyć na jego podstawie pozostałe raporty.