Forgot password?

Projektant raportów

  • FASTREPORT.NET przy tworzeniu i modyfikacji raportów nie korzysta z narzędzia MS Visual Studio, w przeciwieństwie do wielu innych generatorów raportów. Zamiast tego, posiada on projektanta wizualnego, zawierającego funkcję powiększania, bufor undo/redo, siatkę oraz linijki. Interfejs projektanta jest w pełni regulowany i jest imitacją narzędzie MS Visual Studio. Projektant może być używany w trybie run-time, Państwa użytkownicy mają możliwość samodzielnego opracowywania i modyfikowania istniejących raportów oraz tworzenia nowych. Nie wymaga dodatkowych opłat licencyjnych.
Desktop visual report designer Visual report designer with ribbon interface
  • Element zarządzania „Struktura raportu” pokazuje w podglądzie logiczną strukturę raportu. Pozwala to na lepsze zrozumienie raportu, zwłaszcza, jeżeli nie są Państwo jego autorami.
  • Szablon do tworzenia raportów bazy. Wystarczy przejść 5 kroków i uzyskać dopracowany, gotowy do wykorzystania raport.
Standard report wizard
  • Szablon do drukowania etykietek zawiera większość rodzajów etykietek i pomoże stworzyć raport przy pomocy kilku kliknięć myszką.
Label reports wizard
  • Projektant może być używany w trybie MDI (Multi-Document Interface) do pracy z większą ilością raportów jednocześnie.
  • Projektant online wizualnych raportów web działa na każdej platformie (tylko edycja Professional).

visual online web report designer