Forgot password?

FastReport .Net narzędzie do tworzenia raportów ASP.NET i MVC z pełnym źródłem

Demo version

FASTREPORTŽ .NET Pobierz bezpłatnie. To demonstracyjna wersja FastReportŽ .NET Win + Web Forms. Jest kompatybilny z .NET Framework 2.0-4.x, ASP .NET MVC, .NET Core oraz może być używany w MS Visual Studio 2005-2017.

Ograniczenia wersji demonstracyjnej :

  • drukowanie i eksport nie więcej niż 5 stron z napisem "FastReport - unregistered" na stronie
  • pojawia się okno z wiadomością która zawiera główny skrypt w sprawozdaniu

How to uninstall
Licence

File Date Size
FastReport.Net 17 maj 2019 03:49 48.08

Documentation


File Date Size
User's Manual (.pdf) 7 mar 2018 07:40 6.78
User's Manual (.chm) 23 wrz 2013 21:12 4.57
Programmer's manual (.pdf) 7 mar 2018 07:39 3.00
Programmer's manual (.chm) 7 mar 2018 07:39
Class Reference (VS2005/2008) 17 maj 2019 03:49 12.20
Class Reference (.chm) 17 maj 2019 03:49 12.10
User's Manual (on-line) 24 wrz 2013 04:40

Extras


File Date Size
Convertor from Crystal Reports (*.rpt) to FastReport .NET (*.frx) file 7 mar 2018 07:28
Data connections (Firebird, MySQL, Postgres, VistaDB, Oracle, IBM DB2, SQLite) 7 mar 2018 07:45